Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထဵၵ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး လဵင်ႉလုၵ်ႈ – လုၵ်ႈတူၵ်းၽၢၵ်ႈ မႄႈတၢၵ်ႇတၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇထဵၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈလဵင်ႉလုၵ်ႈ ၵွၼ်ႇလိူၼ်ပႆႇတဵမ်၊ လုၵ်ႈတူၵ်းၽၢၵ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ မႄႈတၢၵ်ႇတၢႆၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 17/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၽတ်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ (ၸိုဝ်ႈၼၢင်းၵေႃႇ) ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ တွင်ႇထဵၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉ RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယႃႉတဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ် ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်ပၢႆၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇတီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 9 မိုဝ်ႉ 10 ဝၼ်းၼႆႉၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယႃႉၵိၼ်မူၵႆႇဝူဝ်းၵႂၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 14/10/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ် 35 လင်ၶႃးႁိူၼ်း ၊ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းလႄႈထူပ်းႁၼ် ၶူဝ်းႁိူၼ်း...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလႄႈ ပိတၵၢတ်ႈပၢင်လူင် သင်ႇပိၵ်ႉၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းထိုင် ႁူဝ်မိုၼ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈၵႆယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆသေ မုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇပိၵ်ႉ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ။ ဝၼ်းတီႈ 26/9/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသြႃႇဝိၸႃႇရၼ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း လူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပွင်ႇလႅင်းထိုင်သြႃႇသမ်းမႃး ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈငွႆးယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆထႅင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းယိုဝ်းတၢႆ  တီႈၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ  ၊  ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးဝႃႈ မိူၼ်ၵႂၢႆးတေႃးၵၼ်သၢင်ႈတႄးၼႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/6/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ လုင်းၵေႃးသူၺ်ႇဝိၼ်း ဢႃယု 50 ပီ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸၢၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ...

ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  

ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆလၢႆတီႈ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ၊ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇ လႆၼွင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉလွႆၼွင်းလုပ်ႇဝၢၼ်ႈၵူၼ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်တီး၊ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ဢုင် ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇလႆၼွင်းထူမ်ႈ- ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈဢွၼ်ႇ (ၸဝ်ႈသြႃႇၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ) ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်...

  လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ငဝ်းလၢႆး ပိူင်းၼေဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵိုင်ႇလႅပ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼႆႉ ပူႇမိူင်းပူႇႁဵင် 3 ၵေႃႉ  လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵၢင်မိူင်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ဢွၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 ၸဝ်ႈသြႃႇၵွၼ်းဝတ်ႉၶိူဝ်းၼိမ်း ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းသေ လွၼ်ႇၵႂႃႇ။ ...

သင်ၶၸဝ်ႈ  3 တူၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ

ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ ဝၼ်းတိတ်ႉၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇပၢင်လူႇတၢၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်း 3 ၸဝ်ႈ။ ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ဝၼ်းတီႈ 13/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတမေႃႉ ၵိင်ႇၸေႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး   ယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇဝၢၼ်ႈလွႆၶလေး ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းလႄႈသင်ၶၸဝ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၵေႃႉထိ 5

ၵိင်ႇၸေႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယဵပ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇ ၵေႃႉထိ 5 ။ ဝၼ်းတီႈ 25/9/2019 ၼႆႉ လုင်းၵႃႇလိင်ႇတ ဢႃယု 56 ပီ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၵွင်း ၵိင်ႇၸေႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၵႂႃႇသူႇၸႂ်းလုင်းဝိၸိင်ႇတႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈ...

လူတ်ႉၵႃးလႄႈလူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၺႃးၵၼ်တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  တၢႆသၢမ်ၵေႃႉ

လူတ်ႉၵႃးလႄႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၺႃးၵၼ်တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ။ ၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ တၢႆတင်းသၢမ်ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/6/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း လူတ်ႉၵႃးလႄႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၺႃးၵၼ်ၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢေႊသျိူဝ်ႊႁၢႆႊဝေႊ မၢႆလၵ်း 115/5 ။ တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈႁႅင်ႈ (ၶျွင်းၶျွၵ်ႉ) ဢၼ်မီးတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး။ ၵွၼ်ႇထိုင်ၵျႂၵ်ႉမႄး 7 လၵ်း။ လူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်းၵၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img