Tuesday, June 25, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၵေႃႉထိ 5

Must read

ၵိင်ႇၸေႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယဵပ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇ ၵေႃႉထိ 5 ။

Photo Credit to U Tin Maung Thein Facebook- ႁၢင်ႈလုင်းၵႃႇလိင်ႇတ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၵွင်း ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 25/9/2019 ၼႆႉ လုင်းၵႃႇလိင်ႇတ ဢႃယု 56 ပီ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၵွင်း ၵိင်ႇၸေႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၵႂႃႇသူႇၸႂ်းလုင်းဝိၸိင်ႇတႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈ ဢၼ်ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၵွၼ်သလမ်း ၼၼ်ႉလႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ ၽွင်းႁွတ်ႈၵၢင်တၢင်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်လုင်းၵႃႇလိင်ႇတ လၢတ်ႈဝႃႈ –  ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈမၼ်းလုင်းဝိၸိင်ႇတႃႇ ဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ လုင်းၵႃႇလိင်ႇတ ၵႂႃႇၸႂ်း။ ၵႂႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ။ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸွမ်းၶႃလူင် မၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄးၸီႇဝိတ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈၶႃလူင်ၾၢႆႇၶႂႃ၊တီႈမၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။  ဝၼ်းတီႈ 26/9/2019 မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ သူင်ႇတူဝ်ယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

“ ႁွႆးမၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်ယဝ်ႉ၊ ၶႅၼ်းမႃးယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ယူႇတီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄး”- ဝႃႈ ၼႆ။

ၼႂ်းၵိင်ႇၸေႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ၵႆႉၵႆႉပဵၼ်။  လွင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၵေႃႈၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

Photo Credit to U Tin Maung Thein Facebook- ႁၢင်ႈလုင်းၵႃႇလိင်ႇတ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၵွင်း ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ

ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉၼႆႉ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ  5ၵေႃႉယဝ်ႉ ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 ၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ 2 ၵေႃႉ ၊ ဝၼ်းတီႈ 22 ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉပဵၼ်လုင်းၵႃႇလိင်ႇတ  ၊ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၵေႃႉထိ 5 ယဝ်ႉ ၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျႂၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတဢၢင်းၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉတႄႉဝႃႉ  ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ မီး 34 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉဢၼ်လႆႈလုတၢႆမီး 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း