Tuesday, June 25, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈ  3 တူၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ

Must read

ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ ဝၼ်းတိတ်ႉၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇပၢင်လူႇတၢၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်း 3 ၸဝ်ႈ။

Photo Credit to U Tin Maung Thein- ၽွင်းဢဝ် သင်ၶၸဝ်ႈမိူင်းငေႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃ

ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ဝၼ်းတီႈ 13/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတမေႃႉ ၵိင်ႇၸေႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး   ယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇဝၢၼ်ႈလွႆၶလေး ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းလႄႈသင်ၶၸဝ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်း 3 တူၼ်။

- Subscription -

ဢပၢမ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ဢိုမ်းတမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ၸဝ်ႈယဵပ်ႇၺႃးၼႆႉပဵၼ်မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း။ ၼႂ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈသူင်ႇပၼ်ႁူင်းယႃ။ မၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉဢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ် ”- ဝႃႈၼႆ။

သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶလေး ႁဵတ်းပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးသင်ၶၼႆမႃးပၢင်းဝႆႉလႄႈ  လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈ ပၢင်ႇတမေႃႉ   ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇဝၢၼ်ႈလွႆၶလေး။

“မၢၵ်ႇမႅင်းဢၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈယဵပ်ႇၺႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ဢဝ်မိုဝ်းႁဵတ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇထိုင်သၢႆၸႂ်။” – လုင်းၸၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ လၢတ်ႈ။

Photo Credit to U Tin Maung Thein- ၽွင်းဢဝ် သင်ၶၸဝ်ႈမိူင်းငေႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃ

သင်ၶၸဝ်ႈသၢမ်တူၼ်ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉပဵၼ် ၸဝ်ႈသေႃးၽိတ ဢႃယု 28 ၊ ဝႃႇၸဝ်ႈ 8 ဝႃႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈဢူၵ်း တီႈၼႃႈတႃ။ ၸဝ်ႈၸၼ်ႇတိမႃႇ ဢႃယု 27 ပီ  ဝႃႇၸဝ်ႈ 7 ဝႃႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈဝႂ်ႁူလႄႈ ၶႃလူင်၊ မိုဝ်း ။ ၸဝ်ႈၶေႇမိင်ႇတ ဢႃယု 26 ဝႃႇသႃၸဝ်ႈ လႆႈ 6 ဝႃႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈ လင်တိၼ် ၊ၶႃလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး   ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမီး 4 ၵေႃႉ သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ်။ ၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်း 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ (ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းတင်းသွင်)။

ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈလႄႈလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း 2 လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉယဝ်ႉ -လႆႈႁူႉၸွမ်းသၢႆမၢႆၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပဵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵဵပ်းႁွမ်ဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း