Sunday, July 21, 2024

ၸဝ်ႈသၢင်ႇၵဵင်းတုင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၾႆးၽွင်းဢွၵ်ႇဝႃႇ တႅၵ်ႇသႂ်ႇၼႃႈတႃလႄႈမိုဝ်းၶႅၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း

Must read

ၸဝ်ႈသၢင်ႇသွင်ပႃး တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇထၢႆႈၸေႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇထုပ်ႉမၢၵ်ႇၾႆးၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ တႅၵ်ႇသႂ်ႇၼႃႈတႃမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ မိုဝ်းၶၢတ်ႇ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ။

Photo Credit to Sai Wan- ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇထုပ်ႉတႅၵ်ႇသႂ်ႇၼႃႈတႃ မၢတ်ႇၸဵပ်း

ဝၼ်းတီႈ 12 /10/2019 ၸဝ်ႈသၢင်ႇ  ၽၼွႆႉသႅင် ဢႃယု 17 ပီလႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ၽသၢမ်လႃႈ ဢႃယု 13 ပီ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ  လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇထုပ်ႉမၢၵ်ႇၾႆးတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ထိုင်တီႈၼိဝ်ႉမိုဝ်းၶၢတ်ႇဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးတိပ်ႉ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  “ၽၼွႆႉသႅင် ၼိဝ်ႉမိုဝ်းသၢႆႉ ၶၢတ်ႇ၊  မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းဢူၵ်း ၸွမ်းၶႅင်ႈၶႃႈ ။ ၽသၢမ်လႃႈ သမ်ႉမၢၵ်ႇထုပ်ႉတႅၵ်ႇၺႃးၼႃႈတႃ ပဵၼ်လိူတ်ႈပဵၼ်ယၢင်။ ၼိဝ်ႉမိုဝ်းသၢႆႉ သိၵ်ႇၶၢတ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇၶႃႈဢိူဝ်ႈ။ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇထုပ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇၼႆၶႃႈယိုင်။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉဢဝ် ၽၼွႆႉတင်းသွင် သူင်ႇႁူင်းယႃ ဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ“- ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇတေဢမ်ႇလႆႈၶၢႆ ဢမ်ႇလႆႈလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇထုပ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆယူႇသေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းလၵ်ႉလွမ်ၶၢႆပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယူႇ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈ။

ၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ လိူၼ်သိပ်းသွင်ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉပဵၼ်ဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၶႂ်ႈလဵၼ်ႈၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းလူင်ဢမ်ႇပၼ်လဵၼ်ႈၵေႃႈၶဝ်တိုၼ်းလၵ်ႉလဵၼ်ႈ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢႆလၢႆၵူၺ်းတႄႉတေဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်။ ထုၵ်ႇလႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းၵူၼ်းၶၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တႄႉတႄႉတိူဝ်ႇတိူဝ်ႇယူႇၶႃႈဢေႃႈ ။ – ၼၢင်းယိင်း  မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ထုၵ်ႇလႆႈပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း ၊ လုမ်းလႃးလုၵ်ႈလၢင်းလီလီ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလၵ်ႉလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၽေးတေႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇငၢႆႈၼႃႇ- ဝႃႈၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း