Sunday, July 21, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၵျပၼ်ႊတၢႆယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉတၢႆႊၾုၼ်ႊႁႃႊၵိပိသ်ႉ ၸမ် 50 ၵေႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသႂ်ႇႁႅင်းတႃႇၸွႆႈၵူၼ်းၶၢင်ႉၶမ်ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉထူမ်ႈ   

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်း  တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၺႃးၽေးလူမ်းလႅင်ႉ ႁႃႊၵိပိသ်ႉ ၽတ်ႉပဝ်ႇ သေတိုၵ်ႉၶၢင်ႉၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉထူမ်ႈ။

Photo Credit to AFP- ႁိူၼ်းၵူၼ်းဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ ယွၼ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉတၢႆႊၾုၼ်ႊ ႁႃႊၵိပိသ်ႉ

ထႃႊရူဝ်ႊ ၶူဝ်ႊၼူဝ်ႊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း  မိူင်းၵျပၼ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/10/2019 ဝႃႈ- “ၶၢဝ်းတၢင်းလမ်ႇလွင်ႈ 72 ၸူဝ်ႈမူင်း( 3 ဝၼ်း)လင်ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇၼႆႉ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တၵ်းလႆႈသႂ်ႇၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တိုၵ်ႉၶၢင်ႉၶမ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉထူမ်ႈ ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးၵူႈၵေႃႉ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၊ သိုၵ်းႁၢၼ်လႄႈ ပလိၵ်ႈ ဢၼ်လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉ တင်းမူတ်းဢဵၼ်ႁႅင်းမီးယူႇ 110,000 ၵေႃႉသေ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၶၢင်ႉၶမ်ဢွၵ်ႇမႃးလႆႈယဝ်ႉ 1500 ၵေႃႉပၢႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ “ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် (ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ) တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်(ၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်း)  သေၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။တေဢမ်ႇပႂ်ႉႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတုၵ်းယွၼ်းႁၢႆးငၢၼ်းမႃး။ သၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁၢင်လူမ်းလႅင်ႉလူင် ႁႃႊၵိပိသ်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇလၢႆလၢႆၸေႈမိူင်း  မိူင်းၵျပၼ်ႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 -13  သေ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းသုင် ထိုင်ဢႅဝ် မၢင်တီႈထိုင်မွၵ်ႈဢူၵ်း။ ဢၼ်လုသုမ်းၼမ်တႄႉ ပဵၼ်တီႈမေးရူတ်ႉၾႆး  Hokuriku Shinkansen ။ ရူတ်ႉၾႆး ၸူမ်ၼမ်ႉဢမ်ႇယွမ်း 10 လမ်း။ လုသုမ်းၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 12,000 လၢၼ်ႉယႅၼ်ႉ (မွၵ်ႈငိုၼ်းထႆး 3000 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ= ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ သႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး)။

Photo Credit to AFP- ႁူင်းမႄးရူတ်ႉၾႆး ဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉတၢႆႊၾုၼ်ႊ ႁႃႊၵိပိသ်ႉ

ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 14/10/2019 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈလုတၢႆယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 49 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ႁၢႆဝႆႉ မီး 164 ၵေႃႉလႄႈ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းမီး  200 ၵေႃႉ။  ႁိူၼ်းၵူၼ်း 4 မိုၼ်ႇလင် ဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉၸႂ်ႉ။ ႁိူၼ်း သႅၼ်သၢမ်မိုၼ်ႇလင် ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵိၼ်။

တေႃႈၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလူမ်းလႅင်ႉပႆႇၶဝ်ႈၼၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပေႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽေးလူမ်းလႅင်ႉသေ  ႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶၢႆႉဝႆႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းတူင်ႇၶွပ်ႇဢၼ်တေႁႃးၽေးလူမ်းလႅင်ႉၼၼ်ႉ  ၽွင်ႈယဝ်ႉလူးၵွၼ်ႇ- ဝႃႈၼႆ။

လူမ်းလႅင်ႉ တၢႆႊၾုၼ်ႊ ႁႃႊၵိပိသ်ႉၼႆႉၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼိူဝ်ၼႃႈၼမ်ႉ သမုတ်ႉတြႃႇ ပၸိၾိၵ်ႉ  သေၶိုၼ်ႈ မႃးတၢင်းႁွင်ႇ လတ်းၼႃႈၼမ်ႉပင်ႇလၢႆႇၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းၵျပၼ်ႊ ႁၢင်လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉသႂ်ႇတႃႇ 8 ၸေႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းၵျပၼ်ႊ။ လႆႈဝႃႈပဵၼ်လူမ်းလႅင်ႉ ဢၼ်ႁႅင်းသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းႁွပ်ႈ 60 ပီ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၽတ်ႉပဝ်ႇထိုင် 250 လၵ်း။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လူမ်းလႅင်ႉႁႅင်းဢူၼ်ႈၵႂႃႇသေ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၾၢႆႇတၢင်းႁွင်ႇပုၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင်ၶၢဝ်ႇ –  www.pptvhd36.com

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း