Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇလႆႈ 5 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇထူပ်းႁၼ်

မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွင်ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇၼႆသေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇလႆႈ 5 ဝၼ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇထူပ်းႁၼ် ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉမႆႈၸႂ် ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ။ ဝၼ်းတီႈ 02/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၼၢင်းဢေးဢူး ဢႃယု 34 ပီတင်း ၼၢင်းဢေးႁၢၼ်ႇ ဢႃယု...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းႁႅမ်း One Love ၵျွၵ်ႉမႄး တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ မႃးထိုမ်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁႅမ်း One Love Hotel တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူင်းႁႅမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 26/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းႁႅမ်း One Love Hotel ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်မတ်ႊၶျ်မႃးၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းတူင့်ၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ့်ဝႆ့တီႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၺွပ်းၶျေႃးၵႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈတၢင်းၽႄဝၢၼ်ႈၸွႆးၵုင်း၊ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်းလႄႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းဢွၵ်ႇမႃး တင်းမူတ်းမွၵ်ႈ 7 လမ်း ၶျေႃးၵႃးၵႂႃႇတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ တီႈတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ် 501 - 502 ဝႃႈၼႆ။...

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၶၢတ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵျွၵ်ႉမႄး လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်

ၾႆးမႆႈ ႁွင်ႈၶၢတ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ သႅၼ်ပျႃး လွင်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ၾႆးတႄႇမႆႈ ႁိူၼ်းသွင်ၸၼ်ႉလင်ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ႁွင်ႈၶၢတ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းမၢၼ်ႈၼႃး သဵၼ်ႈတၢင်းသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ...

သိုၵ်း TNLA ပိၵ်ႉတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်း TNLA ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ - ၵျွၵ်ႉမႄးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13/3/2024 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်း မိူင်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈၵျွၵ်ႉမႄး - သီႇပေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းတၢႆဝႆႉ ႁိုင်မွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇႁၼ်

ထူပ်းႁၼ် ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းတၢႆဝႆႉ တီႈႁိမ်းၵဵၵ်ႉဢေႊသျိူဝ်ႊဝေႃႊ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းၼမ်ႉၶူမ်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈၵႂႃႇဢဝ်မႃး ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းတၢႆဝႆႉ တီႈတႂ်ႈလၵ်းသဝ်ၾႆး ၶွင်ၾူၼ်း MPT ႁိမ်းၵဵၵ်ႉဢေႊသျိူဝ်ႊဝေႃႊ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 4

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:30 မူင်း ၵူၼ်းတၢင်ႇဢွႆႈ 4 ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇ RPG ဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇပၵ်းၶဝ်ႈ လိၼ်ဝႆႉ...

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းမၢၼ်ႈၶႃႇ - မၢၼ်ႈဝဵင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉဝူၼ်ႉၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2024 ယူႇတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၽၼ်းၽိုၼ်းသေ ထူပ်းႁၼ် ၸၢႆးဢၢႆႈလူး ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈတူၼ်ႈမႆႉ တၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း မၢၼ်ႈၶႃႇ - မၢၼ်ႈဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ ထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈတပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ငဵင်းၶျၢၼ်းယေးၵူင်း (ငြိမ်းချမ်းရေးကုန်း) ႁိမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႉ...

သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းလႆႈ မိူင်းငေႃႉ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းငေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵုမ်းလႆႈပႃး ႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ထႅင်ႈ လၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29-31/12/2023 သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵိင်ႇၽႄ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ 3 လင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ 3 လင် တႃႇလင်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈမူတ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉပႃး ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 11 ၶူပ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27/12/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းငေႃႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ  

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ လူမ်ႇယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းလူင် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ သိမ်းလႆႈပႃးၵွင်ႈ ထႅင်ႈ 13 လဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 5/12/2023 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ သိုၵ်းၶၢင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပိူင်မႃႇသျႄႊလေႃႊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၵ်ႇၵၢင်ၶိုၼ်း

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း တေႃႇထိုင် 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မႃႇသျႄႊလေႃႊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ...

မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 5 လုၵ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ “သဵင်မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇ တၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 501- 502 ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 5 လုၵ်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ယၢမ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပု ႁူဝ်ၵူၼ်း 238 ၵေႃႉ လင်ႁိူၼ်း 41 လင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၶႃႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img