Tuesday, June 25, 2024

ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  

Must read

ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆလၢႆတီႈ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ၊ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇ လႆၼွင်း။

Photo Kyaut Mae Youth- ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လုပ်ႇဝၢၼ်ႈ ပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉလွႆၼွင်းလုပ်ႇဝၢၼ်ႈၵူၼ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်တီး၊ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ဢုင် ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇလႆၼွင်းထူမ်ႈ- ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈဢွၼ်ႇ (ၸဝ်ႈသြႃႇၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ) ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်ၼႆႉ ၾူၼ်တႄႇတူၵ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းပၢႆ ထိုင် 6 မူင်းၼႆႉ။ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇ လေႃႇလူင်းထူမ်ႈသႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ၸိူဝ်း ယူႇတီႈၶူင်ႈတီႈယၢၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ၼမ်ႉၶိုၼ်းယွမ်းလူင်းမူတ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo Kyaut Mae Youth- ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လုပ်ႇဝၢၼ်ႈ ပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး

ပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃးသၢႆၼမ်ႉလႆထူမ်ႈသႂ်ႇပဵၼ်တီႈယၢၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်တီး ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ၊  သၢႆၶျွင်းၼမ်ႉ၊ ပျွင်ႇၶွင်း၊ လူင်ဝၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ  ။

ၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ယွၼ်ႉတႅပ်းတူၼ်ႈမႆႉ၊ ႁဵတ်းႁႆႈ၊ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းမႃး ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆလူင်းထူမ်ႈသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငၢႆႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးတူၼ်ႈမႆႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈဢွၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈဢၼ်ၼမ်ႉယႂ်ႇ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်းမႃးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယွၼ်ႉတီႇႁႆႈ ႁဵတ်းႁႆႈ ဢမ်ႇမီးတူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးႁွင်ႈၼမ်ႉလႆပၼ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ။ ပေႃးႁဵတ်းႁႆႈၵေႃႈ ႁဵတ်းတၢင်းလွႆ ပဵၼ်သူၼ်ပၢင်ႇလူင် တေႃႉတႄႉမီးတူၼ်ႈဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း၊ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၵေႃႈ ၼမ်ႉဢမ်ႇမီး တီႈၶၢင်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈလူင်းၸူးဝၢၼ်ႈၵူၼ်းတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo Kyaut Mae Youth- ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လုပ်ႇဝၢၼ်ႈ ပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး

တေႃႈလဵဝ် တီႈတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၾႃႉၵၢမ်ႈသုမ်ႇဝႆႉ။ ၼမ်ႉၸၢဝ်းငၢဝ်း တီႈဝဵင်းၵေႃႈ ထူမ်ႈၶိုၼ်ႈမိူၼ်ၵၼ်၊ တၢင်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်ဢုင်ၵေႃႈ လႅပ်ႈတေမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်ယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈသၢႆၼၼ်ႉၼမ်ႉလုပ်ႇႁႅင်း။  ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထူပ်းၽေးၼမ်ႉၼွင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း