Wednesday, July 17, 2024

ၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တူဝ်ႈလူၵ်ႈၸမ်သီႇသႅၼ်

Must read

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူႉတၢႆတူဝ်ႈလူၵ်ႈ/ လုမ်ႈၾႃႉ ၸမ်ႁိမ်းသီႇသႅၼ်။

SS from WHO website -ၽႅၼ်ႇတီႈ ၼႄ မိူင်းဢၼ်မႅင်းဝႆးရတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း

ဝၼ်းတီႈ 04/06/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈ (ပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ) မီးထိုင် 6,500,000 ၵေႃႉ။ ၽူႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉၽေးတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မီး 388,256 ၵေႃႉ- ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ႁိုဝ် ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 (covid-19) ၼႆႉ တႄႇၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2019 ။ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/03/2020 ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလလူင် ဢၼ်တႄႇပဵၼ်မႃးတီႈ ဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈႁူပိူၺ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ ၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇတူဝ်ႈလူၵ်ႈ 213 ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ (5/6/2020) ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမီး 6,500,000 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆမီး 388,256 ၵေႃႉ- ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ (05/6/2020) တူဝ်ႈလူၵ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 6,736,234 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃႁၢႆၶႅၼ်း 2,361,366 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆၵႂႃႇ 393,419 ၵေႃႉ။

ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းၼမ်သုတ်းထီႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ဢမေႊရိၵႃႊ။ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉမီး 1,924,327 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ တူဝ်ယူႇ 1,101,758 ၵေႃႉ၊ ယႃႈႁၢႆၶႅၼ်းယဝ်ႉ 712,252 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 110,179 ၵေႃႉ။ ၸိုင်ႈမိူင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းထီႉ 2 ပဵၼ်မိူင်းပရႃႇၸီး။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 တင်းမူတ်းမီး 236 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 82 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 148 ၵေႃႉလႄႈ  လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး သမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 မီးသွင်ၵေႃႉ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ တီႈႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

(ဢိင်ၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇထႆး sanook.com)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း