Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

WHO

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တဵမ်သိပ်းလၢၼ်ႉဢမ်ႇႁၢင်ႉ

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈ တေမီးထိုင် 10 လၢၼ်ႉ။ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) Dr. ​ထႄးရွသ်ႉ ဢတ်ႉႁႃႊၼွမ်ႊ လၢတ်ႈမိူဝ်ႈ 24/06/2020 ဝႃႈ- ဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈ/လုမ်ႈၾႃႉ တေၶိုၼ်ႈထိုင် 10 လၢၼ်ႉၵေႃႉဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ...

ၵိၼ်လဝ်ႈ ၸွင်ႇၸွႆႈယူတ်းယႃ ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႆႈတႄႉႁိုဝ်?

ၵၢၼ်ၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းလူၵ်ႈ တူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၽိုၼ်ႉသၢၼ်ႈ ယုပ်းၽၢၼ်ႈယၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄၵၼ်။ ပေႃးဝႃႈၶၢဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇလိုဝ်းလင်မႃးယဝ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတူၵ်ႇတၵ်ႉလၢမ်းၶၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ ပေႃးၵိၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၸွႆႈယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ႁၢႆလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်လႆႈ - ဝႃႈၼႆၵၼ်။ မိူဝ်ႈၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2020 ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တႄႇလိုဝ်းလင်မႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်တူင်ႇဝူင်းတႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵိၼ်လဝ်ႈ၊ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၵိၼ်လဝ်ႈ...

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ မႆႈၸႂ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈဝႆးၼႂ်းၵုၼ်ဢႅပ်ႊၾရိၵႃႊ

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ မႆႈၸႂ် တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းဝႆး ၼႂ်းၵုၼ်ဢႅပ်ႊၾရိၵႃႊ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၽႄႈလၢမ်းထိုင် ပွတ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇယဝ်ႉ။ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းၵုၼ်ဢႅပ်ႊၾရိၵႃႊၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းဝႆးဝႆႉယူႇ၊ လုၵ်ႉဢဝ်ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်သေ ၽႄႈလၢမ်း ၵႂႃႇထိုင်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၵႆဝဵင်း တီႈဢၼ်လွင်ႈပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ- သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဢိင်ၶၢဝ်ႇ...

ၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တူဝ်ႈလူၵ်ႈၸမ်သီႇသႅၼ်

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူႉတၢႆတူဝ်ႈလူၵ်ႈ/ လုမ်ႈၾႃႉ ၸမ်ႁိမ်းသီႇသႅၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 04/06/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈ (ပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ) မီးထိုင် 6,500,000 ၵေႃႉ။ ၽူႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉၽေးတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မီး 388,256 ၵေႃႉ- ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO)...

ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ တေတတ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵႃႊ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ ၸီႉၼႃႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ဝႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ၶႄႇ၊ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 30 ဝၼ်း ႁႂ်ႈပူၵ်းပွင်ၼႃႈၵၢၼ်လီၶိုၼ်ႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် တေတတ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/05/2020 ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇရွႆႊတိူဝ်ႊ (Reuter) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ ဢမေႊရိၵႃႊ မွၵ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

WHO ၾၢင်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမေႃႁဵၼ်းႁူႉသေယူႇၸွမ်း Covid 19

ၽူႈၸိသင်ႇ ၽွင်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO  လၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝႆးရတ်ႉသ် Covid 19 ၼႆႉ  တေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းႁၢႆလႆႈလႄႈ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉတူဝ်ၽႂ်မၼ်းသေယူႇသဝ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/5/2020 ၼၼ်ႉ ၸုမ်း WHO ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ ယူႇတီႈၽူႈၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လၢမ်းၶၢတ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရတ်ႉသ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တေႁၢႆၼၼ်ႉ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ...

WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  ပဵၼ် ၽေးရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ၽႄႈဝႆး  

ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ဢမ်ႇၼၼ် ၵႃႇလႃႉၶႄႇ ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၼႆႉ ပဵၼ်ရေႃးၵႃႇ ၽႄႈငၢႆႈလီၵူဝ်  ၸၼ်ႉၵၢပ်ႈတၢင်းပဵၼ် လုမ်ႈၾႃႉ- ဝႃႈၼႆ။ Tedros Adhanom Ghebreyesus  တိူဝ်ႊရႅၵ်ႊထိူဝ်ႊ ၸုမ်း WHO  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/3/2020...

တၢင်းပဵၼ် ဝူႊႁၢၼ်ႊ မီးၸိုဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်  – 18 လိူၼ်ၸင်ႇတေမီးယႃႈယႃဝၵ်ႉသိၼ်း

ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဝၢႆးရတ်ႉသ် ဢၼ်တႄႇၽႄႈၼႂ်းမိူင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ၼၼ်ႉ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO မၵ်းမၼ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်မၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ Covid- 19 ဝႃႈၼႆ။ Tedros Adhanom Ghebreyesus  ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇၸီႉသင်ႇ  ပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈလုမ်း ၵျီႇၼီႇဝႃႇ မိူင်းသဝိတ်ႉသိူဝ်ႊလႅၼ်ႊမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/2/2020 ဝႃႈ Co ၼႆႉမၢႆထိုင် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ၊  vi...

WHO တိုၵ်းသူၼ်း Google ႁၢမ်ႈၶၢဝ်ႇၽိတ်း/ပွမ်  ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ  

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း Google သေ ၶိုင်ပွင်တႃႇပိၵ်ႉ/ႁၢမ်ႈ ၶၢဝ်ႇပွမ် ၶၢဝ်ႇၽိတ်း  ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ  ဢၼ်ၽႄႈယူႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ WHO ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈမိူင်း ၵျီႊၼီႊဝႃႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/2/2020 သေ တႅၵ်ႉရူဝ်ႉသ် ဢႅတ်ႉႁၼ်ႊၼူဝ်ႊၵတ်ႉ ဝရီႊသႅတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းၸုမ်းWHO လၢတ်ႈဝႃႈ -...

ၶႄႇယွမ်းႁပ်ႉၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇမိူင်း USA တႃႇယူတ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် Coronavirus

ၸွမ်းၼင်ႇ WHO ယူႇၵႄႈၶိုင်ပွင်ပၼ်သေ တႃႇတေႁႄႉၵင်ႈလႆႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းပွတ်ႇၵႂ်ႈ Coronavirus ၼၼ်ႉယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ ယွမ်းႁပ်ႉၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ မႃးမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈသႄႉၼႄးဢမေႊရိၵၼ်ႊ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/2/2020 ဝႃႈ- ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးႁပ်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်မိူဝ်းၵႂႃႇသေဢမ်ၵႃး ႁၢမ်ႈႁႄႉပႃးၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉတူင်ႉတိုၼ်ႇၵူဝ်ႁႄ ယုပ်းၽၢၼ်ႈၼိူဝ်မိူင်းၶႄႇ- ၼႆသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ပႃးဝႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢၼ်တေသူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ တႃႇယူတ်းယႃလႄႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် Coronavirus...

Latest news

- Advertisement -spot_img