Sunday, July 21, 2024

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ မႆႈၸႂ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈဝႆးၼႂ်းၵုၼ်ဢႅပ်ႊၾရိၵႃႊ

Must read

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ မႆႈၸႂ် တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းဝႆး ၼႂ်းၵုၼ်ဢႅပ်ႊၾရိၵႃႊ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၽႄႈလၢမ်းထိုင် ပွတ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇယဝ်ႉ။

Photo:by WHO

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းၵုၼ်ဢႅပ်ႊၾရိၵႃႊၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းဝႆးဝႆႉယူႇ၊ လုၵ်ႉဢဝ်ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်သေ ၽႄႈလၢမ်း ၵႂႃႇထိုင်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၵႆဝဵင်း တီႈဢၼ်လွင်ႈပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ- သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဢိင်ၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ- ၼႂ်းၵုၼ်ဢႅပ်ႊၾရိၵႃႊၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉ 2 သႅၼ်ပၢႆ၊ လူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉတင်းမူတ်း 5 ႁဵင်ပၢႆ-ၼႆယဝ်ႉ။

မတ်ႉၸိၻိသူဝ်ႊ မူဝ်ႊဢေႊတိ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸုမ်း WHO တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၾၢႆႇဢႅပ်ႊၾရိၵႃႊ လၢတ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၼႂ်းဢႅပ်ႊၾရိၵႃႊ မီးပႆႇထိုင် 3% ၶွင်တၢင်းၼမ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တူဝ်ႈလူၵ်ႈသေတႃႉၵေႃႈ မၼ်းၽိူမ်ႉၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးဝႆးႁႅင်း ပူၼ်ႉတီႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ဝႆႉတႄႉတႄႉ။ ၼႂ်းၵုၼ်ဢႅပ်ႊၾရိၵႃႊ 54 ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်မီး 10 မိူင်း။ ၼႂ်း 10 ၸိုင်ႈမိူင်းသမ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းလူႉတၢႆၼမ်ထိုင် 71% မီး 5 ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၸိုင်ႈမိူင်းဢႅပ်ႊၾရိၵႃႊ မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းလႄႈလူႉတၢႆၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း WHO ယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ- တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၽႄႈလၢမ်းမႃးထိုင် ဢႅပ်ႊၾရိၵႃႊ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ၊ ပေႃးဢဝ်တူဝ်ႈလူၵ်ႈဝႃႈ ယင်းမႃးထိုင် တူၵ်းလိုၼ်းပိူၼ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢႅပ်ႉၾရိၵႃႊမီးၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း ႁပ်ႉမိုဝ်းဝႆႉယူႇ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉၵေႃႈ ဢႅပ်ႉၾရိၵႃႊ  ယင်းမီးတူဝ်ထူပ်းလွင်ႈၵၢၼ်ႁပ်ႉမိုဝ်းတၢင်းပဵၼ် ဢီႊၿူဝ်ႊလႃႊ လႄႈတၢင်းပဵၼ်ဢဵတ်ႊသ် ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယဝ်ႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢႅပ်ႊၾရိၵႃႊၼႆႉ ယင်းမီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်ယူႇ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ယွၼ်ႉၶၢတ်ႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်လႄႈ ၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်းပၢႆးယူတ်းယႃ ဢၼ်ၸမ်ပဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ပႃးၸဵမ် ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ တီႈၵႆဝဵင်းလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉၶၢတ်ႇပၢႆးယူႇလီ ၸၼ်ႉပိုၼ်ႉထၢၼ်ယူႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ (12/6/2020) တူဝ်ႈလူၵ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 7,635,554 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ် 3,333,306 ၵေႃႉ၊ ႁၢႆၶႅၼ်း 3,852,341 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆၵႂႃႇ 424,084 ၵေႃႉ။ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းၼမ်သုတ်းထီႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ဢမေႊရိၵႃႊ။ ထီႉ 2 ပဵၼ်မိူင်းပရႃႇၸီး။ ထီႉ 3 ပဵၼ်ရတ်ႉသျိူဝ်ႊ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 262 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 90 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 165 ၵေႃႉလႄႈ  လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 2 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ တီႈႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

(ဢိင်ၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇထႆး www.sanook.com)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း