Sunday, July 21, 2024

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တဵမ်သိပ်းလၢၼ်ႉဢမ်ႇႁၢင်ႉ

Must read

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈ တေမီးထိုင် 10 လၢၼ်ႉ။

Photo:by AFP ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ WHO Dr. ထႄးရွသ်ႉ ဢတ်ႉႁႃႊၼွမ်ႊ

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) Dr. ​ထႄးရွသ်ႉ ဢတ်ႉႁႃႊၼွမ်ႊ လၢတ်ႈမိူဝ်ႈ 24/06/2020 ဝႃႈ- ဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈ/လုမ်ႈၾႃႉ တေၶိုၼ်ႈထိုင် 10 လၢၼ်ႉၵေႃႉဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းမီး 9.3 လၢၼ်ႉယဝ်ႉ လႄႈလူႉတၢႆၵႂႃႇႁိမ်း 4.8 သႅၼ်ၵေႃႉယဝ်ႉ – ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုလ်း လိုၼ်းသုတ်းၶွင် ၸၼ်ႉၸွမ်ၵျွၼ်ႊ ႁွပ်ႊၶိၼ်ႊ လၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ မႆႊ ရႆႊဢၼ်ႊ ႁူဝ်ၼႃႈၶူင်းၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်လၢမ်းၽႄႈယူႇၼႂ်းၵုၼ်ဢမေႊရိၵႃႊၼႆႉ ယင်းပႆႇႁၼ်တီႈသုတ်းတီႈ တိူၵ်ႈလႆႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းၵုၼ်ဢမေႊရိၵႃႊလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ပုင်ႈသုင်ၶိုၼ်ႈ ထိုင်ၸၼ်ႉ 25-50% ယဝ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇရွႆႊတိူဝ်ႊ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ- ၵၢၼ်လၢမ်းၽႄႈၼႂ်းၵုၼ်ဢမေႊရိၵႃႊၼႆႉ ယင်းပႆႇႁၼ် တီႈသုတ်းတီႈတိူၵ်ႈလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢၼ်လၢမ်းၽႄႈႁၢႆႉႁႅင်းသုတ်း ပဵၼ်တီႈ လႃႊတိၼ်ႊဢမေႊရိၵႃႊ -ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် လႃႊတိၼ်ႊဢမေႊရိၵႃႊၼႆႉ ပဵၼ်တီႈတၢင်းပဵၼ်လၢမ်းၽႄႈႁၢႆႉႁႅင်းသေ ပဵၼ်တီႈ ပၵ်းတႃသုတ်း၊ ပိူင်လူင်မၼ်း တီႈမိူင်းပရႃႇၸီးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမီး 2.3 လၢၼ်ႉၵေႃႉပၢႆ။ လူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 5.3 မိုၼ်ႇၵေႃႉ။ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမႂ်ႇမႂ်ႇထႅင်ႈ ႁိမ်း 4 မိုၼ်ႇၵေႃႉသေ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 23 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 1,300 ၵေႃႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

Photo:by Bangkok Post ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းပရႃႇၸီး ၵျေႊဢိူဝ်ႊ ပရူဝ်ႊသူဝ်းၼႃးရူဝ်း

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵျေႊဢိူဝ်ႊ ပရူဝ်ႊသူဝ်းၼႃးရူဝ်း မိူင်းပရႃႇၸီးၵေႃႈ ထုၵ်ႇလုမ်းတြႃး ပူင်သင်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းတူမ်းၶူႈၼင်၊ သင်ဝႃႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိုင် ၼိုင်ႈဝၼ်းတၵ်းၺႃးမႂ်ငိုၼ်း 400 ၻေႃႊလိူဝ်ႊ- ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ (25/6/2020) တူဝ်ႈလူၵ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 9,578,134 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ် 3,872,891 ၵေႃႉ၊ ႁၢႆၶႅၼ်း 5,190,109 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆၵႂႃႇ 485,408 ၵေႃႉ။ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းၼမ်သုတ်းထီႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ဢမေႊရိၵႃႊ။ ထီႉ 2 ပဵၼ်မိူင်းပရႃႇၸီး။ ထီႉ 3 ပဵၼ်ရတ်ႉသျိူဝ်ႊ။

 

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 တင်းမူတ်းမီး 293 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 208 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉ 79 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးမီး 2 ၵေႃႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇထႆး www.sanook.com

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း