Thursday, July 25, 2024

WHO ၾၢင်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမေႃႁဵၼ်းႁူႉသေယူႇၸွမ်း Covid 19

Must read

ၽူႈၸိသင်ႇ ၽွင်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO  လၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝႆးရတ်ႉသ် Covid 19 ၼႆႉ  တေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းႁၢႆလႆႈလႄႈ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉတူဝ်ၽႂ်မၼ်းသေယူႇသဝ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

Photo by WHO

ဝၼ်းတီႈ 13/5/2020 ၼၼ်ႉ ၸုမ်း WHO ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ ယူႇတီႈၽူႈၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လၢမ်းၶၢတ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရတ်ႉသ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တေႁၢႆၼၼ်ႉ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ မၢႆႊၶိူဝ်ႊလ် ရၢႆယၼ်ႊ ၽူႈၸိသင်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO   လၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းတၵ်းလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေႁႄႉၵင်ႈၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၶူင်းၵၢင်တေဢမ်ႇတၢႆပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင်။ မႅင်းဝႆးရတ်ႉသ်ၼႆႉ မၼ်းတေဢမ်ႇႁၢႆၵႂႃႇ။  မိူၼ်ၼင်ႇ HIV ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၢႆၶႃႈလူး။ မၼ်းၵေႃႈသိုပ်ႇမီးၸွမ်းၵူၼ်းႁဝ်းမႃးယူႇတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉၼႃႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မၼ်းၸၢႆးယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူႈမိူင်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ဝၵ်ႉသိၼ်ႊ  100 ပၢႆယဝ်ႉ တႃႇႁႄႉၵင်ႈယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ။  သင်ဝႃႈ ယႃႈယႃၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းမူတ်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉတၵ်းလႆႈ ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်ႁင်းၽႂ်မၼ်းသေ တႃႇတေႁၢမ်ႈမႅင်းဝႆးရတ်ႉသ်ၼႆႉလႆႈ တိုၵ်ႉတေလႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတင်းႁိုင်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ 15/5/2020  ၼႆႉ  မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ  သီႇလၢၼ်ႉပၢႆ လူႉတၢႆယဝ်ႉ သၢမ်သႅၼ်ပၢႆ။

ဢၢင်ႈဢိင်ၶၢဝ်ႇ – Daily Mail

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း