Thursday, July 18, 2024

ၵၢတ်ႇလူင်မူႇၸေႊဢိုတ်း  ယွၼ်ႉထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ၵၢတ်ႇလူင်မူႇၸေႊ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈမူႇၸေႊ

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႇႁူၺ်ႈလီႈ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝၼ်ႈတီႈ 2/6/2020    ဝၢႆးသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵေႃႉထီႉသွင်ၼႆႉၵေႃႈ တီႈၵၢတ်ႇမူႇၸေႊ မၢႆ 1 တင်းမၢႆ 2 ဢၼ်ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်သေ ပိုတ်ႇၶၢႆၼၼ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၸဵမ်ၸဝ်ႉၶႃႈႁဝ်းၵႂႃႇလဵပ်ႈတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၵေႃႈ ၵၢတ်ႇဢမ်ႇပိုတ်ႇၶႃႈ ပိၵ်ႉဝႆႉမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵၢတ်ႇလူင်မူႇၸေႊၼႆႉ တိုၵ်ႉတႄႇပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵူၺ်း။ၽွင်းတႄႇပိုတ်ႇၶၢႆၼၼ်ႉ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်သေ ပိုတ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပိၵ်ႉဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၵေႃႉထူၼ်ႈ 2 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပဵၼ်ၼၢင်းမေႃယႃ ဢႃယု 30 ပီ ယူႇပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ မူႇၸေႊ။  တီႈယွမ်ႇမၼ်းၼၢင်းယူႇၼၼ်ႉ လႆႈ Lockdown ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပီႈၼွင်ႉမၼ်းၼၢင်း ဢၼ်မၼ်းၼၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းဝႆႉ ။

တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ သိုၵ်းၶႄႇၶဝ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၼမ်မႃးဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ တင်ႈတႄႇ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉထီႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႃႇႁႅင်းၵူၼ်း 600 ၵေႃႉ။ ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းပဵၼ်တီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉထီႉၼိုင်ႈႁၢႆယဝ်ႉသေ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇလူတ်းယွမ်းလူင်း တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ပႆႇၶိုၼ်းပိုတ်ႇသေႁူး။ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးသေတႃႉ ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇတႄႉ သူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႇဢွၵ်ႇယူႇ – ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/4/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ  ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ပဵၼ်ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 87 ပီ ၵူၼ်းပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃမူႇၸေႊသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 9/5/2020 ၸိူဝ်ႉမႅင်းႁၢႆယဝ်ႉသေ လႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း-ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း