Saturday, July 13, 2024

ၵူၼ်းထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးပၢၵ်ႇပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

Must read

တႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ငမ်းငဝ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19  တင်းမူတ်းမီး 100 ပၢႆ။

ႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-4/6/2020 ၼႆႉ  ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ငမ်းငဝ်းသေ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ဝႆႉၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 130 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၼိၼ်းဢိၽိဝ်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၸီႉသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၸပ်းငၢႆႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းထၢင်ႇထိူမ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈသူင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်းလၢႆး ၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉတင်းမူတ်းယဝ်ႉ၊ ၵိုတ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၺ်း ပႆႇလႆႈသူင်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းၼႆႉ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ဝႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ တႃႇထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ   တိုၵ်ႉၵုမ်းတူဝ်ပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“ၵိုတ်းတီႈႁူင်းယႃ မွၵ်ႇမႆႇၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၺ်း ဢၼ်ပႆႇလႆႈသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉ မူတ်းယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇလႆႈၵႂၢမ်းတွပ်ႇမႃး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ တေလႆႈႁူႉၵႂၢမ်းတွပ်ႇမၼ်း ယဝ်ႉ” ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၼိၼ်းဢိၽိဝ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 တင်းမူတ်းမီး 236 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 82 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 148 ၵေႃႉလႄႈ  လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 မီးသွင်ၵေႃႉ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ တီႈႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း