Wednesday, July 17, 2024

ပလိၵ်ႈၵုမ်းရူတ်ႉ သေႃႇၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈတေလႆႈပိုတ်ႇၾႆးၼႃႈ

Must read

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းၵမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈႁေႃႈ/ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢင်ဝၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း တေလႆႈပိုတ်ႇၾႆးၼႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေလွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 4/6/2020 ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉ  သေႃႇပၢဝ်ႇပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵူၼ်းမိူင်း  ႁႂ်ႈ ပိုတ်ႇၾႆးရူတ်ႉၶိူင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းႁေႃႈ/ ၶီႇရူတ်ႉယူႇၼၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈပိုတ်ႇၾႆးရူတ်ႉၶိူင်ႈၵၼ် တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

ၸၢႆးလၢဝ် ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇထႅင်ႈၼႆဝႃႇ။ ၶဝ်သေႃႇဝႃႈ သင်ၽႂ် ဢမ်ႇပိုတ်ႇၾႆးတင်းၼႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ႁေႃႈၵႂႃႇမႃးၸိုင် ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် တေပၼ်တၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်း 3 မိုၼ်ႇပျႃး ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်မေႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းမၵ်းမၼ်ႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈရူတ်ႉမႂ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇမီးၽေးၶဵၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မွင်ႇထုၼ်းၼၢႆႇဢွင်ႇ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်ရူတ်ႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉမႃး ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပိုတ်ႇၾႆးရူတ်ႉၶိူင်ႈတၢင်းၼႃႈသေ ႁေႃႈ/ ၶီႇၵၼ်၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈၸႅၵ်ႇပၼ် ဝႂ်ပိဝ်ပႃးထႅင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမႂ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 76 (ခ) ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၵၢၼ်ႁေႃႈ/ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ တေလႆႈပိုတ်ႇၾႆးၼႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢင်ၶိုၼ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးၽေး-ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း