Tuesday, June 25, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယႃႉတဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ် ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

Must read

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်ပၢႆၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇတီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 9 မိုဝ်ႉ 10 ဝၼ်းၼႆႉၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယႃႉၵိၼ်မူၵႆႇဝူဝ်းၵႂၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 14/10/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ် 35 လင်ၶႃးႁိူၼ်း ၊ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းလႄႈထူပ်းႁၼ် ၶူဝ်းႁိူၼ်း မၢၵ်ႇမီႈမိူဝ်မိူင်း ၺႃးၶူၼ်ႉသွၵ်ႈယႃႉတဝ်ဝႆႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၶူဝ်းႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈဝႆႉသမ်ႉပေႃးမၢၵ်ႇမီႈမိူဝ်မူတ်း။ ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉဢဝ်မႃးၵိၼ်သမ်ႉပေႃးဢမ်ႇၵိုတ်းသင်ၶႃႈ။ ဢၼ်ပဵၼ်လၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၵဝ်းဢဝ်ၵိၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ဝူဝ်းၵႂၢႆးႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်ယႃႉၵိၼ်ဝႆႉ လႆႈႁၼ်သၢၵ်ႈမၼ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈပုၼ်ႉၶႃႈၼေႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်ၼႆႉ မီးတၢင်းၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်၊မီး လင်ႁိူၼ်း 35 လင်။ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 160 ပၢႆ။ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇဝႆႉတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈမူတ်း။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူဝ်းတူၺ်းၶူဝ်းႁိူၼ်း ယေးတီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉႁွင်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉယင်းပႆႇႁတ်းမိူဝ်းယူႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁိူၼ်းၵေႃႉ သွင်ၵေႃႉ ၶဝ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်ၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်တႄႉ ၵူႈလင်ႁိူၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇႁိုင် ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵျွင်း ၶႃႈဢေႃႈ ”-ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင်ထုင်ႉဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ် ၶၢင်ႈၶၢႆး  လူင်ဝၢႆ ၼႃးၽိုင်ႈ ၼႃးဢေႃႈ ၼႃးၶႅမ်ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉပဵၼ် တပ်ႉၵွင်တႂ်ႈ တပ်ႉမ 22   77  88   လႄႈ ၶမယ 501 ႁူမ်ႈၵၼ်မွၵ်ႈ 10 တပ်ႉၵွင်။

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆႉၼႄးဝႃႈသိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ပူၼ်ႉပႅၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႆသေ လမ်းလိုပ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၼႂ်းထုင်ႉဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ႁၢႆးၵုၺ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 11 ၼႆႉ။ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉမီးထိုင် 3500 ပၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ ယဵၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ သိုၵ်းလူင်ပွင် တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈယူႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇပႆႇႁတ်းမိူဝ်းၶိုၼ်း။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတင်းလၢႆတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထွႆဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ၊ ယႃႇပေႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈၼႆယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း