Tuesday, September 26, 2023

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆ 7 ၵေႃႉ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ မီး 7 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉသဵင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ထဝ်ႈၸၢႆး ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ ထဝ်ႈယိင်း 4 ၵေႃႉ ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းပႆႇၵတ်းယဵၼ် ပႆႇတၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေး လႆႈပၢႆႈမႃးသေ လူႉသဵင်ႈၼႆ တေမီးၵႂႃႇ 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ထဝ်ႈယိင်း 4 ၵေႃႉလႄႈ ထဝ်ႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ တၢင်းပဵၼ်တႄႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တၢင်းမိူင်းတၢင်ႈ မိူင်း ငေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉသၢႆမၢႆတႅတ်ႈတေႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2021 ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တႃႇ 28 ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 5,000 ပၢႆ လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈ မႃး သွၼ်ႈ ယူႇဝႆႉၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းလႄႈ မႃးၶၢတ်ႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈ ပွၵ်ႈ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 5 ႁဵင်ပၢႆၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈ ထႅမ် ၽႃႈႁူမ်ႇ ၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းဝႆ ဢၼ်ဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လူဝ်ႇႁႅင်းတႄႉ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းယိင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်တုမ်ႉယွၼ်ႈႁႅင်းတီႈသုတ်းသမ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယွၼ်ႉဝႃႈလႆႈၶၢတ်ႇၵၢၼ် ႁဵၼ်းမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ပႆႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်တႃႇလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ မိူဝ်းၼႃႈတႄႉတႄႉ”- လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈမွင်း တႃႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵႃႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းလႄႈ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ မွင်းပႂ်ႉ တၢင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် လၢတ်ႈမႃးၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ပႆႇလၢတ်ႈသင်မႃး။ ပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းသူႇၸႂ်းႁိူၼ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ပၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇပၼ်ယူႇ ဢမ်ႇပၼ်ၼွၼ်း လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈမႃး ၶိုၼ်းဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2022 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP ဝႃႈ သင်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼႂ်းဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၼႆ ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈၵၼ် ပေႃးယဝ်ႉ တေပွင်ႇၸူးၶိုၼ်းသေ ႁွင်ႉပွၵ်ႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ယဝ်ႉၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ တေမိူဝ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်လီငၢမ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေႁွင်ႉပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း တေႁွင်ႉဝၼ်းလႂ်ၼႆ တေယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းသေ တႅပ်းတတ်းလူင်းမႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵႃႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ လႆႈပၼ်တီႈဢေႇသုတ်း ၼိုင်ႈလိူၼ် 4 မိုၼ်ႇပျႃး ၼမ်သုတ်း 8 မိုၼ်ႇ ထိုင် 1 သႅၼ်။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇမီး ၸဝ်ႈၵၢၼ်ဢေႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်လႄႈ တႃႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ငိုၼ်းၶဝ်ႈ ဢမ်ႇမီး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။ ၵႃႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်းသမ်ႉ လႆႈပၼ်ယူႇၵူႈလိူၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း