Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇၶၢႆႉတီႈယူႇမႂ်ႇထႅင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း 170 ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇၶၢႆႉယူႇၸွမ်း ႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်း ယူႇၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ/ယွမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မူတ်းယဝ်ႉ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ်၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁိူၵ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼႅမ်းသႆးလႄႈ ၶိုမ်းၵဝ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 174 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်း ႁွင်ႇ TNLA, SSPP လႄႈ RCSS မိူဝ်ႈပီ 2021 မႃးသွၼ်ႈ ဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/1/2023 ၼႆႉၵႂႃႇ ဢွၼ်ၵၼ် သိုပ်ႇ ၶၢႆႉတီႈမႂ်ႇ ၶၢတ်ႈယူႇၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်း ႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်းပိုင်ႈယူႇသဝ်း ၸွမ်းၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉမူတ်း။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသေၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၶၢႆႉၵႂႃႇႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်း ယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်း မူတ်း။ ဢၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇၶၢတ်ႈႁိူၼ်း။ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ၊ လုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈ ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းလုမ်းလႃးလႄႈ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း လႆႈၸွႆႈၵၼ်တူၺ်းလူ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသိုပ်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်း ယူႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းဝႆႉ။ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႆႈၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် မႆႉပူၵ်ႇ၊ မႆႉမွင်၊ မူဝ်းၵႃႇ (ၽႃႈယၢင်) ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးယၢမ်းလဵဝ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 5800 ပၢႆ။ ၵမ်ႈၼမ် ၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယူႇ ႁူမ်ႈၵၼ် မၢင်ၸိူဝ်း သွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ။

ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႆႉ သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ် တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼႆ ႁႂ်ႈပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆၼႆဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2022 ။ ၵူၺ်းၵေႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁၼ်မႃးဢွၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်း ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းပၼ်သဵၼ်ႈ မၢႆတႃႇတေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ မီးယူႇၽွင်ႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေပွၵ်မိူဝ်းၶိုၼ်းၼႆႉ လႅပ်ႈပႆႇငၢႆႈငၢႆႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ပႆႇယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းၸူးတွင်ႈထၢမ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢႆလၢႆၵမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉသၢႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 5,800 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ၊ တေႃႉသၢင်ႇ၊ ႁူးသူၼ်၊ ဢိူင်ႇၶိုမ်းလႄႈ ပုင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း 28 ဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈမႃးတင်ႈတႄႇ ပီ 2021 ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတၢင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇႁတ်း ပွၵ်ႈယူႇ ၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယေးၽႂ်မၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း