Friday, July 19, 2024

TNLA တင်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးႁိမ်းႁဵင်

Must read

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်ဝူင်ႈ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။

သၢႆသိုၵ်း RCSS လႄႈ သၢႆသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉ သၢင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇလႂ် ပႆႇထွႆထွၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းႁဝ်း တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈ ပႆႇထွႆထွၼ် တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းႁဝ်း တင်း TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 4-5 ပွၵ်ႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ TNLA ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းမူတ်း 7 ပွၵ်ႈ။ ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ တင်း ၵျွၵ်ႉမႄး။  ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼႃႈတီႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/12/2020 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း  ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ  ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1000 ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ အ၀င်း – ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၵတ်း လႄႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ၊ လူဝ်ႇၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ တႃႇႁႄႉၵင်ႈယႃႇႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် လႄႈတႃႇႁႂ်ႈတၢင်းပဵၼ်ဢမ်လၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ် ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလူဝ်ႇလွင်ႈလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ – ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း