Friday, February 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် လင်မႂ်ႇ ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် လင်မႂ်ႇ ဢၼ်ယူႇတီႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇ သၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် လင်မႂ်ႇၼႆႉ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီပၢႆ 6...

ပၢင်တိုဝ်းၵမ် ပရိဝၢတ်ႈ ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 72 တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ၶဝ်ႈဝတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 72 ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈတဝ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီးသင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတိုဝ်းၵမ် 75 တူၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15-26/1/2024 လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ထိုင် လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ယူႇတီႈ...

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယွၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၾႆးတဵၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:50 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ပႃႈလိုၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵဵင်းလဵၵ်း ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးမူတ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ထုၵ်ႇၽၼ်းတၢႆ ၵိုၵ်းထဵင်ၼႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ဢူးမူဝ်ႇသေး ဢႃယု 40 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလိုၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၶွၼ် ၸႄႈဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၽၼ်းတၢႆ ၵိုၵ်းထဵင်ၼႃး တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်းမၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇၼွၼ်းပႂ်ႉၼႃးသေ ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တႆးၼိူဝ် ဝဵင်းၵဵင်းတုင်...

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ် ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လုင်းသၢမ်လေႃးလႄႈ ပႃႈဢၢမ်း ဝၢၼ်ႈယၢင်း လေႃး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်တုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး...

ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵဵင်းတုင် ၵူၼ်ႇပင်း လင်ၼိုင်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 30/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6 မူင်း ႁိူၼ်းပႃႈၼၢင်းၽူး ဢႃယု 68 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈၵဵင်းလဵၵ်း ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လူႉလႅဝ်ၵူၼ်ႇပင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁႅင်းလၢႆဝၼ်း။ ႁိူၼ်းလင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်း ၵဝ်ႇၵႄႇ ဢၼ်ဢဝ်မၢၵ်ႇဢုတ်ႇလိပ်းသေသၢင်ႈဝႆႉ ။ ၵွပ်ႈၼႆ...

လုင်းႁွင်ၶမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇၵဝ်ႇ (ပၢၼ်ၼေႇဝိၼ်း) လူႉသဵင်ႈ

လုင်းႁွင်ၶမ်း ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 95 ပီ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈႁိူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း လုင်းႁွင်ၶမ်း ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈမိူင်း (ပေႃးပၵ ၵဵင်းတုင်) လႄႈ ၽူႈယၢမ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး (ESSDDP) တင်း ၽူႈယၢမ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇ ပၢၼ်ၼေႇဝိၼ်း/...

ၵႃးပိၼ်ႈၶွမ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ – ၵဵင်းတုင် မၢတ်ႇ 3 ၵေႃႉ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈတူၵ်းတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ - ၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/7/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းယွင်းမႃး တေၵႂႃႇၵဵင်းတုင်ၼႆ သေ လႆဢဝ်ၵႃးပိၼ်ႈၶွမ်ႈ တူၵ်းတၢင်း...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းရူတ်ႉၵႃး (မႃႇတေႃႇပီႇၵေႇ) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ - ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း သင်ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶပ်းၶီႇ(ႁေႃႈရူတ်ႉ) ၸိုင် ပၢႆလွၵ်ႈငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းၼပ်ႉသႅၼ်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2023 ၼႆႉမႃး ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းရူတ်ႉၵႃး တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵုမ်းၵမ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ -...

ႁေႃလူင် ၵဵင်းတုင် လင်မႂ်ႇ တေဢၢၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉ ဝၢႆးဢွၵ်ႇဝႃႇသႃၼႆႉ

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်လင်မႂ်ႇ ဢၼ်ယူႇတီႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ 60 - 70% ယဝ်ႉလႄႈ ဢၢၼ်းဝႆႉ တေၵေႃႇသၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉ ဝၢႆးဢွၵ်ႇဝႃႇသႃၼႆႉ။ ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် လင်မႂ်ႇ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈမႂ်ႇ ႁႂ်ႈမိူၼ်ႁေႃၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ။ တေဢၢၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉ...

ၵႃး – ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၽႃႇၵၼ်ၼမ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

လိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ် ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မႃးၼမ် မီးၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 22/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈတင်း ရူတ်ႉသၢမ်လေႃႉ (တုၵ်းတုၵ်း) ၽႃႇၵၼ် တီႈႁိမ်း တူဝ်းၵဵၵ်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်...

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တီႈၵဵင်းတုင် တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 3

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပရိတ်ႈပွင်ႇသေ တမ်သႂ်ႇလွႆ တၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ 6 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ပရိတ်ႈပွင်ႇသေ လေႃႈတမ်...

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်လင်မႂ်ႇ ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ 60 %

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်လင်မႂ်ႇ ဢၼ်ယူႇတီႈၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်ယဝ်ႉမွၵ်ႈ 60 % ယဝ်ႉ ၵိုတ်း 40 % ၵူၺ်း ပႆႇယဝ်ႉ။ ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် လင်မႂ်ႇ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈမႂ်ႇ ႁႂ်ႈမိူၼ်ႁေႃၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၊ တေဢၢၼ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ...

ဝၼ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပီၼႆႉ မီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလိူဝ်ၵူႈပီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/3/2023 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ် 5 လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ (ဢဝ်ၸွမ်းပပ်ႉယဵမ်ႈဝၼ်း တၢင်းၾၢႆႇတႆးၶိုၼ်/ ယူၼ်း) တႄႇ ဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း ပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ (ႁွင်ႉ) ဝၼ်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ထုင်းၸဝ်ႈၾႃႉ ဢွၼ်ႁဵတ်းမႃး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇပီလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး တီဝဵင်းၵဵင်းတုင်

 ဝၼ်းတီႈ 11/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ် တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ႁိမ်းပွၵ့်5 ဝၢၼ်ႈၼွင်လဵၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိဘသွေးအလှူရှင်အသင်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တၢႆ ၼႂ်းၼႃးၼၼ့် ဢေႃႈ။  ဢမ်ႇပေႃးၵႆဝဵင်း။ႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶႅပ်ႇဝဵင်း ၼၼ့်ၼႃႇ။ သဵၼ်ႈတၢင်းဝေႃႇၶူၵ့်ၼႆၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈ။မၼ်းတၢႆယွၼ့်သင်တႄ့ ဢမ်ႁူႉၸွမ်းလီလီ...

Latest news

- Advertisement -spot_img