Friday, June 14, 2024

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

Must read

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ် ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ။

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယၢင်းလေႃး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈယၢင်းလေႃး မိူဝ်ႈ 8/10/2023

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လုင်းသၢမ်လေႃးလႄႈ ပႃႈဢၢမ်း ဝၢၼ်ႈယၢင်း လေႃး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်တုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ၶူဝ်းယေး တႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾႆးၼႆႉ တႄႇမႆႈၸၼ်ႉၼိူဝ်လူင်းမႃး ႁိူၼ်းၶဝ်သမ်ႉ ပဵၼ် ႁိူၼ်းမႆႉပႅၼ်ႈ။ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈမူတ်း။ လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉ တင်းမူတ်းလူႉသုမ်းၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇလႆႈ ႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ ၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယၢင်းလေႃး ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်း လုင်းသၢမ်လေႃးသမ်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီ ဢမ်ႇပႆလႆႈ မိူဝ်ႈၽွင်း တႄႇၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးယူႇဝႆႉ တီႈတႂ်ႈႁိူၼ်း ၵတ်းၵႃႈ မီးလုၵ်ႈလၢၼ် မႃးဢႅဝ်ႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ တၼ်း ၸွႆႈဢဝ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

“ၵတ်းၵႃႈ မီးလုၵ်ႈလၢၼ် မႃးၵၼ်ႇတေႃး တီႈႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉသေ ႁၼ်ၾႆးမႆႈ တီႈၸၼ်ႉၼိူဝ်လႄႈ လူင်းမႃးလႄႈ ၼႅတ်ႈၶၢႆႉ ဢဝ်လုင်းသၢမ်လေႃး တၼ်းပၢႆႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉမႃးၶႃႈဢေႃႈ။ လုၵ်ႈမေး ၵူၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵႂႃႇၸွႆႈပၢင်မႃႇသႃႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉ ႁဵတ်းၼၼ်ၶႃႈဝႃႈၼၼ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ လႆႈငိၼ်းၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ ၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းမီးတီးပၢင်မႃႇသႃႇၼၼ်ႉ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸွႆႈ ၶႄႁူတ်းၾႆးၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူဝ်လၢမ်းမႆႈပႃးထႅင်ႈလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလၢမ်းမႆႈၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈၶႄၾႆးယဝ်ႉ ရူတ်ႉၶႄၾႆးၵေႃႈ မႃးၸွႆႈႁူတ်းထႅင်ႈတႃႇ 3 လမ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ တၼ်းႁိုင်ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 22/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11:30 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်မူဝ် ဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉသင်လႄႈမႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉလွင်ႈတၢင်းငဝ်ႈ ႁၢၵ်ႈမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း