Thursday, May 23, 2024

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေး ၼွၼ်းၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေး ၼွၼ်းၵိၼ်ယူႇ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေး ၵိၼ်ယူႇၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလႄႈ ၵူၼ်းယွင်ႈမႃႈသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ(ယေး) ၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ(ပူၼ်ႉဢမူးၶၻီႊ) မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸွင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်တီႉၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၶဝ်တီႉၺွပ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေး ၼွၼ်းၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၢဝ်ႇလိုဝ်ႈဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၶဝ်တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်း ၸႂ်ၵၼ်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။ –

“တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 – 9 မူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ တီႉၵူၼ်းဢွၵ်ႇဢႅဝ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ။ ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ဢၼ်ႁၼ်တႄႉ ပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းတီႈၶဝ် ထၢင်ႇထိူမ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼွၼ်းၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈပွင်ႇ ထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ယႃႇပေၵူဝ်ႁႅင်းၼႃႇၽႅဝ်ၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ”- ၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸႅၵ်ႇဝႂ်ပိဝ် ပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ
Photo by – รักเชียงตุง/ ၸႅၵ်ႇဝႂ်ပိဝ် ပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 23 ၼႆႉၵူၺ်း ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႅၵ်ႇဝႂ်ပိဝ် ပိူင်မၢႆမီႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းၵၢတ်ႇလူင်၊ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵၢင်ဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း