Sunday, October 1, 2023

ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵဵင်းတုင် ၵူၼ်ႇပင်း လင်ၼိုင်ႈ

Must read

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။

ႁိူၼ်းဢုတ်ႇၵူၼ်ႇပင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းပႃႈၼၢင်းၽူး တီႈဝၢၼ်ႈၵဵင်းလဵၵ်း ၵူၼ်ႇပင်း မိူဝ်ႈ 30/8/2023

ဝၼ်းတီႈ 30/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6 မူင်း ႁိူၼ်းပႃႈၼၢင်းၽူး ဢႃယု 68 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈၵဵင်းလဵၵ်း ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လူႉလႅဝ်ၵူၼ်ႇပင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁႅင်းလၢႆဝၼ်း။ ႁိူၼ်းလင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်း ၵဝ်ႇၵႄႇ ဢၼ်ဢဝ်မၢၵ်ႇဢုတ်ႇလိပ်းသေသၢင်ႈဝႆႉ ။ ၵွပ်ႈၼႆ ပိုၼ်ႉတႂ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၼမ်ႉၸိုၼ်းၶဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ၼႆႈသေ ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်ႇပင်းပႅတ်ႈၵႂႃႇ တင်းလင် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ႁိူၼ်းဢုတ်ႇလိပ်း ၸၼ်ႉလဵဝ် ပေႃးဝႃႈ ပိုၼ်ႉမၼ်းၼႆႈ ၵေႃႈ မၢၵ်ႇဢုတ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆႈၸွမ်းသေ ဢဝ်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်ႇပင်းလူမ်ႉၵႂႃႇတင်းလင်ပႅတ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လင် ႁိူၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မုင်းဝႆႉလိၼ်ၶေႃထႅင်ႈလႄႈ တေၼၵ်းပႃးၸွမ်းၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ ဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ယူႇတႅမ်ႇ ပဵၼ်တီႈလိၼ်ၶူင်ႈယၢၼ်းဝႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လိၼ်ၼႃးဝႆႉထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ တေမီး ပႃႈၼၢင်းၽူး ဢႃယု 68 ပီလႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 45 ပီ (ဢမ်ႇပေႃးယူႇလီ) လႄႈ လၢၼ်ဢွၼ်ႇ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ ၽွင်းႁိူၼ်းတူင်ႉ မိူၼ်တေၵူၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းတၼ်းဢွၵ်ႇပၢႆႈပူၼ်ႉလႄႈ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။

“ႁိူၼ်းဢုတ်ႇလိပ်း ပႃႈၼၢင်းၽူးၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၵဝ်ႇၵႄႇ ႁိုင်ၼၢၼ်းယဝ်ႉ။ ၵတ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်း တၼ်းပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး လွတ်ႈၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်း တေၵူၼ်ႇပင်းလူမ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းယေးၼႆႉ တၼ်းမီးဝႆႉ တင်းၼွၵ်ႈ ႁိူၼ်းၵၼ် ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် တေလႆႈဝႃႈ ၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းပႃႈၼၢင်းၽူးၶဝ်ၼႆႉ တုၵ်ႉၶၵိၼ်းၸႂ်ဝႆႉဢေႃႈ တႃႇတေၵေႃႇ သၢင်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းလင်မႂ်ႇတႄႉ ယၢပ်ႇယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ တီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ ၶႂ်ႈတုၵ်း ယွၼ်း ထိုင်ၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈတုၵ်းသူၼ်း ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ပႃႈၼၢင်းၽူးၼႆႉ လႆႈသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆဝၼ်းမႃးၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထပ်းၵၼ်မႃးလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉ တူၵ်းယူႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/8/2023 ၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ ယိုင်ႈၼွင်း လူၼ်ႉၾင်ႇ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း တီႈမၢၼ်ႈၵၢင်ႊ ဢိူင်ႇၽႃလႅၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉတႄႉ ယွၼ်ႉလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇႁိူၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ လူႉတၢႆၸွမ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း