Sunday, October 1, 2023

တေႃႇၸီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

Must read

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ဢႃယု 45 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၵိၼ်ၸၢင်ႈပိတ်းမၢၵ်ႇလမ်းယႆး ၺႃးတေႃႇၸီႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၵႂႃႇ တၢႆ တီႈႁူင်းယႃ။

 

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 31/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:10 မူင်း ၸၢႆးပိၼ်ႇတ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးမိၼ်ႉ ဢႃယု 45 ပီ ၵႂႃႇပိတ်းမၢၵ်ႇလမ်းယႆး(မၢၵ်ႇၵၢႆးဢၢင်) တၢင်းဝဵင်းၼွင်တွင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ သေ ၺႃးတေႃႇၸီႈၼႂ်းသူၼ် ၊ လုပ်ႇၸီႈပၼ်မၼ်းမွၵ်ႈ 30 တူဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၊ ႁၢမ်ႈၵွင်ႉတေႃႇဢမ်ႇတၼ်းလႆႈလႄႈ ၵႂႃႇတၢႆပႅတ်ႈတီႈႁူင်းယႃ ။

ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵႂႃႇၺႃးတေႃႇၸီႈၼႂ်းသူၼ်လမ်းယႆးၶႃႈဢေႃႈ။ ပဵၼ်တေႃႇႁူဝ်သိူဝ် ။ ႁိုၼ်ႇၸီႈပၼ်မၼ်းမွၵ်ႈ 20-30 တူဝ်ၼႆႉ ၼႆၶႃႈ။ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး သူင်ႇယူတ်းယႃ လူင်ဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း။ မၼ်းတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵိၼ်ၸွမ်းလၢႆးဝၼ်း ။ ၽွင်းၶၢဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းပိူၼ်ႈၵဵပ်းလမ်းယႆး ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးပိၼ်ႇတ ဢႃယု 45 ပီၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၸေႃးလႄႈ ပႃႈၼူႉ ၵူၼ်းၸႃႇတိ ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် မၼ်းၸၢႆးမီးဝႆႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ။

“ၸၢႆးပိၼ်ႇတၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉ 3 ၵေႃႉ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈသွင်။ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇတေ ၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼ မၼ်းၸၢႆးၶႃႈဢေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၽွင်ႈၶႃႈ”- ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸၢႆးပိၼ်ႇတ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးမိၼ်ႉၼႆႉ လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇလုမ်းလႃးဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ၊ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆလႄႈ တင်ႈၸႂ်ၶႃႈႁႅမ်တူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ မီး 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ၼၼ်ႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ ထုၵ်ႇၵေႃႉပဵၼ်ၼႃႉၶူၺ် ႁွင်ႉဢဝ်ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း သေ ၵႂႃႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ယဵတ်ႈႁွင်ႈၼမ်ႉဝႆႉ တီႈမူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽႄႉ ၸႄႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးၼုမ်ႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 28 ပီ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝူၼ်ႉၼမ်သေ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၵိုၵ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢႆးပိၼ်ႇတ ၼႆႉထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း