Tuesday, May 21, 2024

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွၺ်တႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ သိုပ်ႇပိုတ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

Must read

 ပီ 2023 ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွၺ်တႆးလီဝဵင်းၵႃလီႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း လႄႈဢွင်ႈတီႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းသေတႃႉ ယူႇတီႈၽူႈၸတ်းပွင်ၵၢၼ်သေဢမ်ႇယွမ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁၢမ်းၵၢတ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွၺ်တႆးလီ

မေႃသွၼ်ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထၢၼ်ႈငဝ်ႈ လွၺ်တႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ တၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း။ ႁွင်ႈႁဵၼ်းဢၼ်မီးဝႆႉၵေႃႈ သမ်ႉၵဝ်ႇယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ပူၵ်ႇလၢပ်ႈသေ ၽင်ႉယဝ်ႉ ။  ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယႂ်ႇယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းလွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ  လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလူင် ပဵၼ်ႁွင်ႈႁဵၼ်း။ ပီၵၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 200 ၊ ပီၼႆႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 400 ။ ၾၢႆႇမေႃသွၼ်လႆႈ ဢဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႅၵ်ႈပိၼ်ႇတီႈယူႇ ပဵၼ်ၸုပ်ႈပဵၼ်ၸုပ်ႈသေ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈတိုၵ်ႉမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈၵိုတ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။  

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်းႁၢၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွၺ်တႆးလီလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢေႃႈၶႃႈ ယူႇတီႈၼႆႈ တႄႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢိတ်းဢွတ်းယူႇၶႃႈ။  ႁွင်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ ၸမ်ၵၼ်ႁႅင်း။ မၢင်ႁွင်ႈသမ်ႉၵႅပ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း သမ်ႉၼမ် ၊ ႁွင်ႈၼိုင်ႈႁဵၼ်း ႁွင်ႈၼိုင်ႈမေႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလႆႈလီလီ။   ” – ဝႃႈၼႆ။

 သင်ဝႃႈႁွင်ႈၼိုင်ႈလႄႈႁွင်ႈၼိုင်ႈ  သဵင်မေႃးၼင်ႇၵၼ်ၸိုင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၵ်းၸႂ် သႂ်ႇၸႂ် ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး၊  တွၼ်ႈတႃႇၶူးသွၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသမႃႇထိသွၼ်လိၵ်ႈ။  ပဵၼ်လွင်ႈၶွင်ႈၶမ် ယႂ်ႇလူင်ဢၼ် ၼိုင်ႈ ၼၢင်းၶမ်းလိူၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွၺ်တႆးလီလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးတိုၼ်းႁၢၼ် မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွၺ်တႆးလီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  လႆႈယႃႉပႅတ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း လင်ၵဝ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ။   ပေႃးဢမ်ႇယႃႉသေ တေၵႂႃႇသၢင်ႈဢၼ်မႂ်ႇထႅင်ႈ   ၼႆၵေႃႈ  တေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ၊ ပိုၼ်ႉတီႈမၼ်း ဢမ်ႇပေႃး ။   မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉတိုၵ်ႉထုၺ်လိၼ်မၼ်းဝႆႉ ။ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ   ပဵၼ်တွၼ်ႈငိုၼ်းတွင်း ။ တႃႇ သၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလင်မႂ်ႇ  တိုၵ်ႉလူဝ်ႇငိုၼ်းတွင်းထႅင်ႈတင်းၼမ်  ” –  ဝႃႈၼႆ။

မေႃသွၼ်ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထၢၼ်ႈငဝ်ႈ လွၺ်တႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ လၢတ်ႈ ဝႃႈ – တႃႇသၢင်ႈ ႁွင်ႈႁဵၼ်းလင်မႂ်ႇၼႆႉ လႆႈယိုၼ်ႈယွၼ်းတုင်းႁပ်ႉတင်းလူႇတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တီႈဢၼ် ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ၸဝ်ႈၽူႈမီးၸေႇတၼႃႇသေ လူႇတၢၼ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၼင်ႇၵႃႈမႃႇၵႃႈႁႅင်းၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်မႃးသၢင်ႈဝႆႉ။ သင်ဝႃႈမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ တေၶႂ်ႈလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထႅင်ႈၼႆၸိုင်ႈ ၶႂ်ႈသိုပ်ႇႁပ်ႉတုင်းငိုၼ်းလူႇတၢၼ်း ထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း