Sunday, June 16, 2024

လုင်းႁွင်ၶမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇၵဝ်ႇ (ပၢၼ်ၼေႇဝိၼ်း) လူႉသဵင်ႈ

Must read

လုင်းႁွင်ၶမ်း ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 95 ပီ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈႁိူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ။

ပၢင်ၸႃႇပၼ လုင်းႁွင်ၶမ်း
Photo by – ၸၢႆးသႅင်ယ/ ပၢင်ၸႃႇပၼ လုင်းႁွင်ၶမ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ဝၼ်းတီႈ 12/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း လုင်းႁွင်ၶမ်း ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈမိူင်း (ပေႃးပၵ ၵဵင်းတုင်) လႄႈ ၽူႈယၢမ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး (ESSDDP) တင်း ၽူႈယၢမ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇ ပၢၼ်ၼေႇဝိၼ်း/ မသလၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 95 ပီ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

- Subscription -

ၸၢႆးသႅင်ယ ၽူႈယၢမ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းတႆးၼုမ်ႇတင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 95 ပီယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈတႄႉ လႆႈလုမ်းလႃးဝႆႉတီႈႁိူၼ်း လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တေပူၼ်ႉၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 တေထိုင်ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၸႃႇပၼ လုင်းႁွင်ၶမ်း
Photo by – ၸၢႆးသႅင်ယ/ ပၢင်ၸႃႇပၼ လုင်းႁွင်ၶမ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 15/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၸိုင် တေယူႇတီႈ လုၵ်ႈလၢင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလႄႈ ၽူႈႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁူမ်ႈၵၼ် ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈပႃႇၸႃႉ တႆးၼိူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းႁွင်ၶမ်း ဢႃယု 95 ပီၼႆႉ ႁၢပ်ႇဝႆႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် (ပေႃးၵပ) ဝႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင်မႃး မိူဝ်ႈပၢၼ်မသလ (ၼေႇဝိၼ်း) ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ် တႃႇလိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈတႆးၶိုၼ် ပေႃးတေလႆႈပူင်သွၼ်ပႃးၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။

“မိူဝ်ႈပၢၼ်ၼေႇဝိၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈတႅင်ႇတင်ႈ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇ (ၶွင်ႇသီႇဢုၵထ) ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပဵၼ်ၽူႈ ၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်း တုင် မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ မီး 9 ၸႄႈဝဵင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပူင်းပွင်ပၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် ယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈမၼ်းၸဝ်ႈမႃးတင်းၼမ်။ တႃႇႁဝ်း တေလႆႈဢဝ် လိၵ်ႈၶိုၼ် လိၵ်ႈတႆး ၶဝ်ႈသွၼ်ၼႂ်း ႁူင်းႁဵၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပူင်သွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း တင်းမူတ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ – မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈတူၺ်းတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ပဵၼ်တီႈပိူၼ်ႈယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉ ထိုဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၾၢႆႇလႂ် မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းမီးမဵတ်ႉတႃႇပဵၼ်ထမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ တေႃႇထိုင် ၼေႇဝိၼ်း ပူတ်းဢႃႇၼႃႇ မိူဝ်ႈပီ 1988 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇပဵၼ်မႃး ထဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈထဝ်ႈမိူင်း (ပေႃးပၵဝဵင်းၵဵင်းတုင်) မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃးလူႉသဵင်ႈၼႆႉ”- ၸၢႆးသႅင်ယ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ လုင်းႁွင်ၶမ်းၼႆႉ ယၢမ်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ (ESSDDP) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇ ၵွင်ၸႆးမႃး မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ၊ ၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ဢမ်ႇဢွင်ႇပေႉမႃးသေတီႈၼင်ႈ။ ထိုင်မႃး ႁူဝ်ပီ 2020 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းယႃႉ ပႃႇတီႇပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ လုင်းႁွင်ၶမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး (ESSDDP) ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/7/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ -“ ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပူတ်းယႃႉယဝ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ 2020 ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉမၼ်း ဢမ်ႇပေႉတူဝ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းႁဝ်းမၼ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႈပႃး၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁႅင်းငိုၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးတႃႇတေ တေႃႇသူႈထႅင်ႈ။ လုင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးယူႇလီ၊ ၵေႃႉတေမႃးတႅၼ်းလုင်း ၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ယွၼ်ႉ ၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇဝႃႈယႃႉပႅတ်ႈ ပႃႇတီႇၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”-ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇ ၵွင်ၸႆး (ESSDDP) ၼႆႉ တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉသေ လုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇသမ်ႉ တင်ႈဝႆႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ တၼ်းလႆႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 6 ပီၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉၵူၺ်း ထိုင်မႃး ႁူဝ်ပီ 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း