Sunday, July 21, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူင်းပၢႆး ၶၢတ်ႇၵၢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်လႄႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးလူၺ်ႈတၢင်းမႆႈၸႂ်

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းပၢႆး ၸိူဝ်းပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းလွႆ ၶၢတ်ႇလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်လႄႈ ၶိုၼ်းလႆႈ ပွၵ်ႈယူႇႁိူၼ်းယေးၽႂ် မၼ်း လူၺ်ႈတၢင်းမႆႈၸႂ် ။

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၽူင်ႉပၢႆႈပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၵေႃ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈတူဝ်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းႁူၺ်ႈၼႂ်းလွႆ ၊ ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်သင် ၶိုၼ်းပွၵ်ႈယူႇႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း လူၺ်ႈတၢင်းၵူဝ်ႁႄ ။

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႇမတီႇၸုမ်းၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် လႆႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ မၼ်းလွတ်ႈၽေးၼႃႇ။ ၵွပ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်မိူဝ်း။မိူဝ်ႈၶဝ်ယူႇ ၼႂ်းႁူၺ်ႈၼႂ်းလွႆ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၶိုတ်းတၼ်း ယၢပ်ႇလွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်ၼမ်ဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းပၢႆး ၸိူဝ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း မီး 200 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် လွမ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းၶဝ်ႈယူႇႁိူၼ်းတေႉတေႉ ၼွၼ်းဝႆႉၸွမ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းၼႆၵေႃႈမီး ။ ဢၼ်ႁတ်းၶဝ်ႈယူႇႁိူၼ်းတေႉတေႉၼႆႉ တေမီးပွၵ်ႉၸီႇၵႃး ပွၵ်ႉပေႃႇဢူး ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ ။ မၢင်ပွၵ်ႉ မၢင်ႁိူၼ်းၵေႃႈ မီးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယူႇဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇႁတ်းမိူဝ်းၸမ်” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/8/2023 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ် ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ် ၸုမ်းလႂ်ၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်လွႆၵေႃႇ – မိူင်းပၢႆးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းၵမ်ႉထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇမႃးႁွတ်ႈထိုင် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း