Saturday, June 15, 2024

ၵႃး – ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၽႃႇၵၼ်ၼမ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

Must read

လိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ် ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မႃးၼမ် မီးၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ။

ရူတ်ႉၽႃႇၵၼ်
Photo by – တိုင်းနေနာရေးကူညီမှူအသင်း/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈတင်း သၢမ်လေႃႉၽႃႇၵၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း – ၵဵင်းတုင်

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 22/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈတင်း ရူတ်ႉသၢမ်လေႃႉ (တုၵ်းတုၵ်း) ၽႃႇၵၼ် တီႈႁိမ်း တူဝ်းၵဵၵ်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး လႆႈတေႃႉသူင်ႇယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းတုင်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉတႆးၼိူဝ် ဝဵင်းၵဵင်တုင် ဢွၵ်ႇဝႆႉ – “လွင်ႈၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႃး၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တူၵ်းတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးၽႃႇၵၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉ မီး 9 ၵေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လွင်ႈရူတ်ႉၵႃး၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တမ်ၽႃႇၵၼ်ၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၼင်ႇၼႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၵႃးတင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ယေး ပွၵ်ႉ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်း ၽႃႇၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတေးသၢႆး သဵၼ်ႈတၢင်း လွႆမူၺ် – ၵဵင်း တုင် မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉထႅင်ႈ။

ၵႃး - ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်
Photo by – တိုင်းနေနာရေးကူညီမှူအသင်း/ ၵႃး – ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၵၢင် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉ လမ်းၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 8 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ပၢႆ ၵႃးတင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လွႆမူၺ် – ၵဵင်းတုင် မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 6 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ရူတ်ႉၶိူင်းလူမ်ႉ လမ်းၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းလႃး – ၵဵင်းတုင်။ ၼႂ်း ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10:40 မူင်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈတူၵ်းတၢင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 4 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈတင်း ၵႃးၽႃႇၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်လူင် ပွၵ်ႉ 3 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 1 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းလႃး – ၵဵင်း တုင် မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၵႃးတင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇ ၵၼ် တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈသၢဝ်းပႅတ်ႇ ၼႃႈလုမ်း EPC ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တႆး ၼိူဝ် ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၵႃးပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၽႃႇၵၼ်ၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်း ႁေႃႈၵႃး – ရူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ် ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ လွင်ႈႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး။ မၢင်ၸိူဝ်း တေႃႉတႄႉမေႃႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး ၸိူင်ႉ ၼႆၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃး ၶိုၼ်ႈႁေႃႈယဝ်ႉ။ မၢင်ၸိူဝ်း ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇမၢၵ်ႇႁူဝ်ႁႄႉၽေး၊ ႁေႃႈဝႆး၊ ဢမ်ႇသႂ်ႇမၢၼ်ႇၸမ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးယူႇၵေႃႈၼမ်ႁႅင်း ၸၢႆးၵႅဝ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ၵႃးတင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ ႁူး ဢိူင်ႇၶူဝ်မုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼုမ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း