Saturday, June 22, 2024

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တီႈၵဵင်းတုင် တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 3

Must read

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပရိတ်ႈပွင်ႇသေ တမ်သႂ်ႇလွႆ တၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးပရိတ်ႈပွင်ႇ
ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ပရိတ်ႈပွင်ႇ တီႈလွႆပၢင်ၵႂၢႆး ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ 6 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ပရိတ်ႈပွင်ႇသေ လေႃႈတမ် သႂ်ႇလွႆ တီႈလွႆပၢင်ၵႂၢႆး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ။

- Subscription -

ၵူၼ်း ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းၵဵင်းတုင်မႃး တေမုင်ႈၸူးတၢင်းမိူင်ႈၽျၢၵ်ႈ – တႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ဢဝ်ပရိတ်ႈၵႃးၶဝ်ပွင်ႇ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းၵႄႈလွႆပၢင်ၵႂၢႆး – ဝၢၼ်ႈယၢင်းၶႃႉ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးႁႃႉ ယိင်းႁႃႉ ၶႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ တႅတ်ႈတေႃး”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်မႃးဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ၵဵင်းတုင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ ပီ 2022 ၼၼ်ႉ တီႈလွႆပၢင်ၵႂၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ မွၵ်ႈ 3 ပွၵ်ႈၼႆႉ။ ၼႂ်းပီၼၼ်ႉၵူၺ်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆပႃးထႅင်ႈ ပဵၼ်လၢႆၵေႃႉ။ လွင်ႈၵႆႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးၶဝ် ဝႆႉမဝ်မင်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇလႅၼ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေပႃး”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းယႂ်ႇလူင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝဵင်းၼိုင်ႈ မီးႁူဝ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်းၼမ် ပဵၼ်ဝဵင်းၵႃႉၶၢႆ၊ ႁဵတ်းႁႆႈ ၼႃး ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႇသီႇလႅၼ် မႃးယူႇသဝ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼမ်လႄႈ ၸဵမ်ၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်ႁႅင်း ၵႆႉပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽႃႇၵၼ်၊ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

ၸၢႆးဝုၼ်း ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်ၼႃႇ လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈ မႃးယူႇၵေႃႈၼမ်။ ရူတ်ႉၵႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၼမ်ႁႅင်းၼႃႇ။ မၢင်ၸိူဝ်း တေႃႉတႄႉမေႃႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ပေႃး ၶိုၼ်ႈႁေႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁူႉပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈလွင်ႈႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼႆႉ ၵႆႉၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႆႉပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၵႃး ၽႃႇၵၼ် မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တမ်သႂ်ႇ ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 65 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလိၼ်လမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶႅၵ်ႇ လီပၢင်ၸႃႉ ဢူးလႃႉမူဝ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း