Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိၼ်ၸတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈတူၼ်ႈတီး  ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  ၶိၼ်ၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ  ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တီႈဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး၊ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းၶဵင်ႇႁူတ်းၼမ်ႉၵႃႈဝႅၼ်မူၼ်ႈသိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၵႂႃႇ တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်း ၶဵင်ႇႁူတ်း ၼမ်ႉယႂ်ႇလူင်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႆႉပဵၼ် တီႈႁိမ်းလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ။ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၵူၼ်းလတ်းၵႂႃႇမႃးႁၼ်လႆႈၵူႈၵေႃႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း မီးတၢင်းသိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးႁူတ်းၼမ်ႉၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ-ၼႆၵူၺ်း ၼႆၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  “တလဵဝ်ၼႆႉၶဝ်မႃး ႁဵတ်းၶဵင်ႇမၢၼ်ႇတၢပ်ႈလူင်ယႂ်ႇယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းလုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ။...

ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း  လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတေႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 3 ၵေႃႉဢမ်ႇတၼ်းဢွၵ်ႇပူၼ်ႉ ၵႅၼ်ႉၵႂၼ်းၾႆးသေလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၶမ်ႈဝႃးၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇတၢင်းၶမ်ႈ။ ၽွင်းၾႆးၾႃႉၶိုၼ်းမႃး ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:30 မူင်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်း ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး...

ပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းယဝ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်ပၼ်ႇယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈမူတ်း၊  ပၢင်ၵုမ် သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ၼႆႉၵေႃႈတေ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ပွၵ်ႈၵမ်ႈႁႅၵ်ႈၼႆႉ တေဢၢၼ်းၸတ်း ႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/2/2021 တီႈလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ။ ၸၢႆးဢုၵ်ႉၵႃႇ...

ၾႆးပႃႇ လၢမ်းမႆႈ သၢပ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်း ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီးလင်႞

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၾႆးမႆႈပႃႇ မႆႈၸွမ်းတၢပ်ႈလွႆသေ လၢမ်းၶဝ်ႈသၢပ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မႆႈပႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီး လင်႞ ၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ။  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၾႆးပႃႇလၢမ်း မႆႈႁိမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းဝဵင်း ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီး မူႇ 3 (နယ်မြေ ၃) ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး...

ၶူးသွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၶမ်းၸိုၼ်ႈ လူႉသဵင်ႈ ၽွင်းဢႃယု 83 ပီ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၶူးသွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၶမ်းၸိုၼ်ႈ ၽူႈဢွၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇ ၾိင်ႈငႄႈတႆး   လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7:45 မူင်း ၶူးသွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၶမ်း ၸိုၼ်ႈ ဢႃယု 83 ပီ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ပွၵ်ႉၼမ်ႉၵတ်း(ယေႇဢေးၵုၼ်း) ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး...

ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈႁဵင် လဵပ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ပႃးတင်းရူတ်ႉၵႃးလႄႈႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈႁဵင် ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈပႃးတင်း ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ  လုၵ်ႉဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပၼ်ႇလဵပ်ႈလူင်းၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ ၊ ၵႂႃႇထိုင်ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းသဵၼ်ႈတၢင်း လင်ဝဵင်း(အနောက်မြို့ပတ်လမ်း)၊ ၼႃႈ ဝဵင်း (အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း) သေ ပၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်းသဵၼ်ႈတၢင်းၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်း...

တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ငဝ်ႈဝဵင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ ၵေႃႉလဵဝ်

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 /11/2020 ၼႆႉၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ငဝ်ႈဝဵင်းၸိုင်ႈတႆး တေၶဝ်ႈၶေႉတီႈၼင်ႈ သၽႃးၸေႈမိူင်းတီႈလဵဝ်ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်တေၶေႉၶဵင်ႇတီႈၼင်ႈသၽႃးၸေႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈမဵဝ်းတိၼ်ႉ (လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျီႇ ၸၢမ်ၵႃး) ။  မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၵဝ်ႇ(လိုဝ်ႈၵၢၼ်) ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊...

ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသွင်ၵေႃႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယုပ်းၽၢၼ်ႈ ၵူဝ်ၸပ်း

ၶွမ်ႊမတီႊၵုမ်းၵမ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵူတ်ႇထတ်း ႁူပ်ႉႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 2 ၵေႃႉ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယုပ်းၽၢၼ်ႈ ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်။ ၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သိပ်းၵေႃႉပၢႆ...

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး တႆးၸွင်ႇတေဢွင်ႇပေႉ – ၵၢင်ၸႂ်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး 10 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆးဢေႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလူင်/တူၼ်ႈတီး ၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆး မီးၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ဢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးယူႇမိူင်းတႆး မီးၼပ်ႉသႅၼ် - ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ  ၸွင်ႇပႃႇတီႇတႆး တေပေႉ။ ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉဢူး ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်ၶၢႆႉမႃးယူႇ...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ၽႄႈလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ

တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁွပ်ႈသွင် ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵႆယၢၼ် ၼႆသေ  ၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး SSBU ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တေႃႇထိုင်လိူၼ်သႅပ်ႊထိမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ။ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢိၵ်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁၵ်ႉသႃ ပူၵ်းပွင် ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်းဝႃႈ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁွတ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁပ်ႉႁူပ်ႉလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ႁွတ်ႈဝႆႉယူႇတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းၼႆႉ ႁပ်ႉႁူပ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်း၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႁိူၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇႁိၼ်တဵင်ၺႃးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 3/8/2020 လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇတီႈ ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇတႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ။ ၵူၼ်ႇတဵင်သႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈလႄႈ တဵင်ၺႃးၽူႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 26 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆထင်တီႈၼႆ ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႇၵၢၼ်ႇတႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၢႆးဝၼ်းပုၼ်ႉ တူဝ်တၢႆမၼ်းၸင်ႇၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်ဢွၵ်ႇလႆႈမွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ။   ၵိုတ်းဝႆႉမေးမၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၼ်းတိုၵ်ႉလႆႈမွၵ်ႈ...

ပလိၵ်ႈၵုမ်းရူတ်ႉ သေႃႇၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈတေလႆႈပိုတ်ႇၾႆးၼႃႈ

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းၵမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈႁေႃႈ/ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢင်ဝၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း တေလႆႈပိုတ်ႇၾႆးၼႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေလွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 4/6/2020 ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉ  သေႃႇပၢဝ်ႇပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵူၼ်းမိူင်း  ႁႂ်ႈ ပိုတ်ႇၾႆးရူတ်ႉၶိူင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းႁေႃႈ/ ၶီႇရူတ်ႉယူႇၼၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈပိုတ်ႇၾႆးရူတ်ႉၶိူင်ႈၵၼ် တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸၢႆးလၢဝ် ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလူတ်းယွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉမဝ်မၢင် ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

တႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၼႆႉမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူတ်းယွၼ်ႇ ပူတ်းထွၼ် ၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်း တီႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈ ၵူၼ်းၵိုၼ်း လၢႆလၢႆ ဝဵင်းၵေႃႈ ဝႆႉမဝ်မၢင် ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 မႃး။ ဝၼ်းတီႈ 4/6/2020 ၼႂ်ၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img