Friday, February 23, 2024

ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ

Must read

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း  လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတေႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 3 ၵေႃႉဢမ်ႇတၼ်းဢွၵ်ႇပူၼ်ႉ ၵႅၼ်ႉၵႂၼ်းၾႆးသေလူႉတၢႆ။

- Subscription -
Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 20/3/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၶမ်ႈဝႃးၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇတၢင်းၶမ်ႈ။ ၽွင်းၾႆးၾႃႉၶိုၼ်းမႃး ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ မႆႈႁိူၼ်း၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 3 ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ (လုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း 2 ၵေႃႉလႄႈလၢၼ်ယိင်း ၵေႃႉ 1 ) ပၢႆႈဢမ်ႇတၼ်းပူၼ်ႉ   ၵႅၼ်ႉၵႂၼ်းၾႆးသေလိုမ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူဝ်ၶိုၼ်ႈလႆႈႁိူၼ်းၶဝ် တင်း 3 ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ။ ၽိူဝ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်တူဝ် ဢွၵ်ႇမႃး ၼႅတ်ႈသူင်ႇႁူင်းယႃဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်း ၊ ဢဝ်လူႉတၢႆပႅတ်ႈ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ဢၼ်ႁူႉၸၵ်းၸမ်ၸႂ်တင်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသမ်ႉ ဢွၵ်ႇတၢင်းဝႆႉ။ တီႈႁိူၼ်း ၵိုတ်းၶႃ သၢမ်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉၵူၺ်း။ ႁိူၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ် ႁိူၼ်းမႆႉသၵ်းမူတ်းလႄႈ ၾႆးၼႆႉၸင်ႇမႆႈငၢႆႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ၶဝ် 3 ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ ပၢႆႈဢမ်ႇတၼ်းပူၼ်ႉ။ ၵႅၼ်ႉၵႂၼ်းၾႆးသေလိုမ်းတူဝ်ဝႆႉ တီႈၶိုၼ်ႈလႆ ၶဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈတီႈပိူၼ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးၾႃႉၼႆႉမိူဝ်ႈဝႃး ၶၢတ်ႇတင်းဝၼ်းသေၽိူဝ်ႇၸမ်တဵင်ႈၶိုၼ်းၸင်ႇ ၶိုၼ်းမႃး။ ၽွင်းၾႆးမႃးၼၼ်ႉႁႅင်းၾႆးၼႆႉ ပုင်ႈၶဝ်ႈ ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ဢဝ်ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ- ၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈ 3 ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈယိင်း 2 ၵေႃႉလႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆး 1 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈယိင်း 2 ၵေႃႉဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ တိုၵ်ႉလုၵ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈသေ ၶိုၼ်း ပွၵ်ႈမႃး တူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၵူၺ်း။ ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ် ၼၢင်းၸဵင်ၶၢဝ်လႅင်း ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ၊ ၼၢင်းမူး ဢႃယု 14 ပီလႄႈ ၼၢင်းသႅင်လၢဝ် ဢႃယု 19 ပီ (ၸင်ႇႁႃတွပ်ႈလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်းယဝ်ႉၵူၺ်း) – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈပွၵ်ႉ ၽယႃႊၽိဝ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းတီႈ 21/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်

ၼႂ်ၼႆႉဝၼ်းတီႈ 21 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းထႅင်ႈလင်ၼိုင်ႈတီႈပွၵ်ႉ ၽြႃးၶၢဝ် (ၽယႃးၽိဝ်ႇ) ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ၼၼ်ႉသမ်ႉၽွင်းၾႆးမႃး ၼႅတ်ႈႁုင်ၶဝ်ႈ။ ႁႅင်းၾႆးသမ်ႉဢမ်ႇမၢၼ်ႇ လုၵ်ႉတီႈသၢႆၾႆးမေႃႈၶဝ်ႈသေ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈတင်းလင်။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ၵတ်းယဵၼ် ၊ၽေးဢုပၢတ်ႈလိူင်ႇၼမ်။ ၾႆးၾႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇလႄႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵေႃႈၵႆႉၵႆႉပဵၼ်။ မၢင်ႁိူၼ်း ၾႆးမႆႈယွၼ်ႉၾႆတဵၼ်းၶဵင်ႇၽြႃး၊ မၢင်ႁိူၼ်းၾႆးမႆႈယွၼ်ႉ ၾႆးၾႃႉၶႅပ်းသူဝ်ႊလႃႊ သျွတ်ႉ၊ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉၵမ်းသိုဝ်ႈ။   

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႇၵဝ်ႇလင်ၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉသၢမ်သၼ် ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ (ၼႃးတဵတ်ႇ) ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မႆႈပႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ လူႉတၢႆ(လွၼ်ႇ) 2 တူၼ် ဢႃယု 11 ၶူပ်ႇလႄႈ 12 ၶူပ်ႇ။ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢွၼ်ႇ ဢႃယု 14 ပီ တူၼ်ၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ လွႆလႅမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း