Saturday, July 13, 2024

ၾႆးပႃႇ လၢမ်းမႆႈ သၢပ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်း ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီးလင်႞

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၾႆးမႆႈပႃႇ မႆႈၸွမ်းတၢပ်ႈလွႆသေ လၢမ်းၶဝ်ႈသၢပ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မႆႈပႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီး လင်႞ ၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ။ 

Image: SHAN/ ႁိူၼ်းၾႆးမႆႈ တီႈပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီးဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၾႆးပႃႇလၢမ်း မႆႈႁိမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းဝဵင်း ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီး မူႇ 3 (နယ်မြေ ၃) ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ထုၵ်ႇမႆႈတၢင်းလင် လွင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။

- Subscription -

ၸၢႆးသႅင်လႅင် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢၼ်ယူႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – “ပဵၼ်ၾႆးမႆႈပႃႇ လၢမ်းမႆႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ သင် မႆႈတင်းလင်ၶႃႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီးၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၶႄၾႆးၶဝ် ၸွႆႈၵၼ်ၶႄၾႆးသေ မွတ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Image: SHAN/ ႁိူၼ်းၾႆးမႆႈ တီႈပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီးဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးပႃႇလၢမ်းမႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းမႆႉၽၢၵ်ႈ။ တင်းမူတ်းလႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ် ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ 

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁူင်းယဵပ်ႈသိူဝ်ႈၽႃႈ တီႈပွၵ်ႉၽြႃးၽိူၵ်ႇ(ၽယႃးၽိဝ်ႇ) ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼၼ်ႉ တႄႉ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသွတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း