Sunday, July 14, 2024

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ၵုမ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:30 မူင်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်း ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၵေႃၵမ် ၵၢၼ် ၵုမ်းထိင်းၼႃႈၵၢၼ်/ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်းယုင်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ ပႆႇၸၢင်ႈႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်းၸွမ်းပိူင် တႃႇတေပဵၼ်ၸုမ်းပွင် ၵၢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ၸွမ်းပိူင်မီးဝႆႉၼၼ်ႉ။ ယွၼ်ႉပႆႇၸၢင်ႈ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ၵၢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးတၢမ်းဝၢင်း မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၼႆႉ သွင် ပီလႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈတေလိူၵ်ႈတင်ႈမႂ်ႇၶိုၼ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပီၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈသုၵ်ႉ ယုင်ႈသေ တႃႇတေၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းတႆး လုၵ်ႈၸုမ်းၵေႃ တေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈ ပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

“ဢႃယု ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 31/3/2021 ၼႆႉ သုတ်းသဵင်ႈ ယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်းမႂ်ႇ။    ပေႃးငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းလီၶိုၼ်ႈမႃးၼႆ တေ ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ”- ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ်ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၼႃႈၵၢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပဵၼ်ၸၢႆး ၶမ်းၼုတ်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸၢႆးၼုတ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးသႅင်၊ ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ်၊ လုင်းဢေႃးၸေႇယ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပီ 2019-2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶႂၼ်မိူင်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸၢႆးဢွင်ႇတၢၼ်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸၢႆးၺုၼ်ႉ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢႆးၸေႃႇၸေႃႇ၊ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်း ၼႂ်း ၸၢႆးထုၼ်းၸိင်ႇ၊ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်း ၼႂ်း ၸၢႆးမွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း