Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွၼ်ႁဵၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇတူဝ်ႈလူၵ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ တီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ လွႆလူင် ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးထိ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် တေဢမ်ႇၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်သေ ပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ယူႇ-ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ၽိပႃႇလ ၽူႈၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆ...

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵႃႈဝႅၼ်

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၼႆႉ တေၸတ်းၸႂ်းဝၼ်းတီႈ 21 ထိုင် 27/11/2019 တီႈပၢင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢဝေႇယႃႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼၼ်ႉ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵႃႈဝႅၼ်။ ပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးတေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21/11/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ ။ မီးၼူၵ်ႉတူဝ်းလႄႈ ၵႃႈမူၼ်ႈပိုတ်ႇပၢင်။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတေၵႃႈပၼ်ႇၵွင်၊ ၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ပဢူဝ်း၊ ၼွင်၊...

ႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼႂ်းပွႆးလိူၼ်းသိပ်းသွင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးပီၼႆႉ မီးယူႇ 396 လုၵ်ႈ

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ- သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင် ပွႆးၶႄႉၶႅင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် (တသွင်ႇတႅင်ႇ) ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်း ဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ   ႁူင်းၾႆးမိၼ် ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်မီး 396 လုၵ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းထီႉ 4/11/2019 တေမႃးၼႆႉ ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီးဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေတႄႇယဝ်ႉလႄႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇႁူမ်ႈသဵင်ႈမီးယူႇ 396...

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈတေၸတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

ပၢင်ပွႆးလူင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးတေႁပ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး ဢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း 2 ပီ 1 ပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၼႆႉ  ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉၵဵင်းတုင် ဝႃႈတေႁပ်ႉၸတ်းႁဵတ်း ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈတႃႇ ၸတ်းပၢင်ပွႆး ဢမ်ႇပႆႇသၢင်ႇထုၵ်ႇလီလႄႈသင် တႃႇဢဝ်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၶိုၼ်း ၼၼ်ႉလႄႈသင်...

ၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး ၸတ်းပွႆးသူင်ႇသင်ႇၽူႈယဝ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း/ႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႁဵၼ်းမႂ်ႇ

ဝၼ်းထိ 04-08-2018 ၼႆႉၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းမႂ်ႇ သူင်ႇသင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းပီလိုၼ်းသုတ်း တီးႁူင်းႁေႃ ႁပ်ႉၶူး ၸၼ်ႉ ၸွမ်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ။ ပၢင်ပွႆးၼႆႉ တႄႇၼႂ်းၶၢဝ်ႈယၢမ်း 9 မူင်း ၊ မီးပႃး ပၢင်တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၼႂ်းပီ 2017-2018 ၼႆႉ 15...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း  

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း၊ ၸိူဝ်းလႆႈလၢဝ်ၸွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်သူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထိ 14/07/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:30 မူင်း   တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 200 ပၢႆ။ ၸၢႆးတိၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  လၢတ်ႈၼႄ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၸိုင်ႈတႆးၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵေႃပွင်ၵၢၼ်  ၶွပ်ႈႁူၵ်းလိူၼ် တီႈတူၼ်ႈတီး

(ယိင်းၸၢမ်ၽူၺ်း-သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ႁူၵ်းလိူၼ်ၶွပ်ႈ  တီႈဝတ်ႉဝေႇလုဝၼ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ပၢင်ၵုမ်ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26 လႄႈ 27 လိူၼ်မေႇ ပီ 2018 ။ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵေႃပွင်ၵၢၼ် လႄႈ မေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ တူင်ႇဝဵင်း  ဢိၵ်ႇ တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႇထႃး 18...

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်

ပၢင်ၵုမ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင် လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/04/2018 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းထတ်းသၢင် လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးလူတ်ႉၽႃႇတမ်ၵၼ် ၼမ်လိူဝ်မႃး ၵူႈပီ

မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ မီးလူတ်ႉၽႃႇတမ်ၵၼ်ၼမ် ပေႃးသွၼ်ႇၽတ်ႉၽဵင်ႇတူၺ်းၼႆၸိုင် ၼႂ်း သွင်ဝၼ်းလႂ် မီးၵူၼ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆးလၢတ်ႈ။ ပီ 2017 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမူႉ/ၶၻီႊ လွင်ႈလူတ်ႉၽႃႇတမ်ၵၼ် တင်းမူတ်း မီး 462 မူႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 706 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတေၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း 4,000 ပၢႆ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉမိူင်းတႆး

ၶၢဝ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉပီၼႆႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတေၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း 4,000 ပၢႆဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽူႈ ၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၾၢႆႇပလိၵ်ႈမိူင်းတႆးလၢတ်ႈ။ ပလိၵ်ႈ တႃႇတေဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ 4,000 ၵေႃႉၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ်ႁႂ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈ တႆးတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢူးသူဝ်းထုၼ်းဝိၼ်း ၵႅမ်ပလိၵ်ႈ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇႁဵတ်းပဵၼ် 3 တွၼ်ႈ တွၼ်ႈၼိုင်ႈ...

ပီၼႆႉ ၶၼ်မၢၵ်ႇႁူႈလႅင် (သတေႃႊၿႄႊရီႊ) တူၵ်းႁႅင်း ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၸဝ်ႈသူၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁူႈ(သတေႃႊၿႄႊရီႊ) ပွၵ့်ႁူဝ်ပူင်း မီးၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ လုၵ်ႈယႂ်ႇမႃးၶၢႆၼမ်လိူဝ်ပီၵၢႆသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်သုမ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသူၼ် မၢၵ်ႇႁူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသူၼ် ၵူၼ်းၽုၵ်ႇမၼ်း ၼႆ လႆႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလုမ်းလႃးလီလီ ပီၼႆႉသမ်ႉ ၶၼ်မၢၵ်ႇႁူႈဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် လူတ်းလူင်းႁႅင်း တေလႆႈဝႃႈ ပီ ၼႆႉ သုမ်းပႃးတိုၼ်းလၢင်းထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ...

ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ့်ထ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢႅၵ်ႉၵမႁႃၵမ်မထႃၼႃၸရိယ ယူႇတီႈလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ ဝဵင်း တူၼ်ႈတီး မီးတၵ်ႉၵႃႉသတ်ႉထႃးတီႈၸမ်/ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈယွင်ႈၵုင်ႇတင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/03/2018 ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီး လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ သူင်ႇသင်ႇယင်ႉလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေ သူင်ႇသင်ႇယင်ႉလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပီ 2018 ။ ဝၼ်းတီႈ 11/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:30 ထိုင် 5:30 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၼ် ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉ 10 ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢတ်ႇႁၢႆ 3 ႁဵင်ပၢႆ

ဝၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် ၽႃသႃဢင်းၵိတ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး 3,000 ၵေႃႉပၢႆ ၶၢတ်ႇႁၢႆဢမ်ႇမႃးတွပ်ႇလိၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 12 မူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၸတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသိပ်း ပီ 2017-2018 ပဵၼ်ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် “ဝၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈၽႃသႃဢင်းၵိတ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်း မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၽႃသႃဢင်းၵိတ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img