Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

လၢဝ်ႇၵၢႆး

ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းၵမ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး)ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁၢမ်ႈ ၸဝ်ႈၵႃး ၶိုၼ်ႈၵႃႈၵႃး

ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းၵမ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵႃး၊ ရူတ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်း (လႅင်းၵႃး) ဝႃႈ ၽႂ်ၵဵပ်းၵႃႈၵႃးလိူဝ်သေၵူႈပွၵ်ႈ တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ့် ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းၵမ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ဝႃႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး တူၵ်းၸႂ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းတေပၢင်တိုၵ်းၼႆသေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇလၢဝ်ႇၵၢႆး (လဝ်ႉၵႆႇ) ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ တေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆလႄႈဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ သေ ၼႅတ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းပဵၼ်သဵၼ်ႈပဵၼ်သၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 6/12/2022 ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး/လဝ်ႉၵႆႇ)  ဢွၼ်ၵၼ်ႁႅၼ်းၶူဝ်းႁိပ်ႈၼႅတ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵႂႃႇၶိုၼ်ႈရူတ်ႉၵႃးတီႈတႃႈရူတ်ႉႁိမ်း  Laukkai City  ရူတ်ႉ ပေႃးတဵမ်ၵူႈလမ်း။ ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်တူၵ်းၸႂ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ တေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႆလႄႈ ႁိမ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈၵႃးပွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵႃးဢေႃႈ...

ၼၢင်းယိင်းမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၽူႈႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈၵၢၼ်ၼင်ႇၵၼ်ၶႃႈႁႅမ်ယဵတ်ႈပုင်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင် ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉဢၼ်ႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈႁႅမ်သေ ယဵတ်ႈပုင်းၼမ်ႉဝႆႉ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/12/2022 ၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 30 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ႁူင်းတေႃႇလွင်း လဵၼ်ႈၽၢႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ။ ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 50...

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ  လၢဝ်ႇၵၢႆး  လိုပ်ႈႁေႃႈယႃႉႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 လင်

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ  ၶဝ်ႈယႃႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 2 လင်  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း 100 ပၢႆ ၶဝ်ႈယႃႉႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 2 ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA (ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ဝႆႉၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း...

 ၸၢႆးၼုမ်ႇ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢႆတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး လႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း 

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 10 ဝၼ်း ပၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း၊ တိတ်းတေႃႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်။   ၸၢႆးၶၢဝ် ဢႃယု 27 ပီ  ၸႃတိတီႈၵိူတ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႂ်း ၼႃႈ လိၼ် ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ  သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ( ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းပၼ်ဝႆႉၼႂ်း ပိူင်ငဝ်ႈ ပိုင်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးတီႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး ႁၢမ်းၵၢၼ် ၼမ်  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢမ်းၵၢၼ်(တူၵ်းၵၢၼ်) ၼမ်သေ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ(လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ) ၸိူဝ်းမႃးလူင်းတိုၼ်းတၢင်းၾင်ႇၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼမ်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA...

ၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ဢၼ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ပၼ်ဝႆႉပဵၼ် ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ/ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA)  ၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉႁူဝ်ဝဵင်း ႁၢင်ဝဵင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး – မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၽွင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတႄႇလၢမ်းၽႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း၊ ထိုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး - မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်း ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼမ် ထိုင်တီႈလႆႈႁိမ်ၵၢၼ်ၵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈပေႃးလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။  ၾၢႆႇၼိုင်ႈ လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ယင်းပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶွၼ်ႈၵိုၼ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ (ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 )။ ၵၢၼ်သမ်ႉဢမ်ႇလိူင်ႇမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈ 3 ပႃး တီးဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈ ဢၼေႃႇယထႃႇ၊ ပယိၼ်ႉၼွင်ႇ လႄႈ ဢလွင်းမိၼ်းတယႃး  3 ပႃး ဝႆႉတီႈၵွင်းလွႆ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ လၢဝ်ႇၵၢႆး လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ။ ပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယုၵ်ႉတၢင်ႇဝႆႉ၊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ရမၶ ၶဝ် ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈထိုင်ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး သေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img