Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လၢဝ်ႇၵၢႆး

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မၢၵ်ႇလူင်ပူၼ်ႉၵႂႃႇတူၵ်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ၶႄႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းဝႆးဝႆး

ပၢင်တိုၵ်း 1027 သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈ လၢဝ်ႇၵၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ မၢၵ်ႇလူင်ပူၼ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 4   လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢွၵ်ႇမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈသႄႉသွမ်း ၸုမ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေ ပၼ်ၾၢင်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇလႆႈၵိုတ်း ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸွႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉလၢဝ်ႇၵၢႆးလူင်းမႃး

 သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း တဵမ်လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ဢၼ်ၶမ်ၵႄႈပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းပိုတ်ႇဝႆႉလႄႈ   ၼႅတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်း တၢင်းသဵၼ်ႈတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ-ၼမ်ႉလၼ်ႈ၊  ပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်  ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉလၼ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇ မိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း လႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွပ်ႈၵူၼ်းထႆး 40 ၵေႃႉ ပၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းမိုဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇလွၵ်ႇလႅၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၶမ်ဝႆႉယူႇတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၽူႈၼမ်း ထႆးလႄႈမၢၼ်ႈ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၸွႆႈၵၼ် ဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးလႆႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။ မႃးမီးတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 41 ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 16 လႄႈ 17 ၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းမၢၼ်ႈ တေဢဝ်မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တီႈထႆး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး...

သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးၶၢတ်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢမ်ႇထိုင် ၵူၼ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တိုၵ်းတေႃးၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵိုတ်းၶၢတ်ႇ ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး  ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉ  ၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတၢင်းၵိၼ် တၢင်းယမ်ႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇသိုဝ်ႉလႆႈ  ။  ၶဝ်ႈသွႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုဝ်ႉယဝ်ႉ ။ ႁၢၼ်ႉ/သႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ...

ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆ့ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၊ လိူဝ်ၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တတ်းၶၢတ်ႇဝႆ့ သၼ်ယႃးလႅင်းၾူၼ်းလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇပႃးတႃႇ တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၸူးၵၼ် ။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းပူၼ့်မႃးၼႆ့ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း၊ သၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းၶၢတ်ႇသေ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇပုင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလၢႆလၢႆပုၼ်ႈ၊ လိူဝ်ၼၼ့်...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 4 ၵေႃႉ လႄႇႁႃသိုဝ်ႉလဵၵ်းၵဝ်ႇတီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး  ႁၢႆလႆႈ 10 ဝၼ်းယဝ်ႉပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇလႄႇႁႃသိုဝ်ႉလဵၵ်းၵဝ်ႇ/ယွၵ်း တၢင်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉၵပ်းသိုပ်ႇႁႃဢမ်ႇလႆႈ ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/5/2023 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉ လဵၵ်းၵဝ်ႇ တီႈဢိူင်ႇ ၵုင်းၸၢင်ႉ (ကုန်းကြမ်း) ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉသေ ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း...

ၼုမ်ႇၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ႁၢႆ တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး 7 ဝၼ်းယဝ်ႉၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ

ၼုမ်ႇၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ႁၢႆလႆႈ 7 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈၶိုၼ်း။ ၼုမ်ႇၸၢႆး 4 ၵေႃႉ လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းသေ မႃးႁႃၵႃႉၶၢႆၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႈႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၊ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2023 ၼၼ်ႉၸိူဝ်းၶဝ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁၢႆၵႂႃႇ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ မႆႈၸႂ်ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူႈၼမ်ႉတႃ...

ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းၵမ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး)ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁၢမ်ႈ ၸဝ်ႈၵႃး ၶိုၼ်ႈၵႃႈၵႃး

ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းၵမ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵႃး၊ ရူတ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်း (လႅင်းၵႃး) ဝႃႈ ၽႂ်ၵဵပ်းၵႃႈၵႃးလိူဝ်သေၵူႈပွၵ်ႈ တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ့် ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းၵမ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ဝႃႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး တူၵ်းၸႂ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းတေပၢင်တိုၵ်းၼႆသေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇလၢဝ်ႇၵၢႆး (လဝ်ႉၵႆႇ) ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ တေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆလႄႈဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ သေ ၼႅတ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းပဵၼ်သဵၼ်ႈပဵၼ်သၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 6/12/2022 ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး/လဝ်ႉၵႆႇ)  ဢွၼ်ၵၼ်ႁႅၼ်းၶူဝ်းႁိပ်ႈၼႅတ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵႂႃႇၶိုၼ်ႈရူတ်ႉၵႃးတီႈတႃႈရူတ်ႉႁိမ်း  Laukkai City  ရူတ်ႉ ပေႃးတဵမ်ၵူႈလမ်း။ ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်တူၵ်းၸႂ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ တေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႆလႄႈ ႁိမ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈၵႃးပွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵႃးဢေႃႈ...

ၼၢင်းယိင်းမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၽူႈႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈၵၢၼ်ၼင်ႇၵၼ်ၶႃႈႁႅမ်ယဵတ်ႈပုင်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင် ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉဢၼ်ႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈႁႅမ်သေ ယဵတ်ႈပုင်းၼမ်ႉဝႆႉ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/12/2022 ၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 30 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ႁူင်းတေႃႇလွင်း လဵၼ်ႈၽၢႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ။ ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 50...

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ  လၢဝ်ႇၵၢႆး  လိုပ်ႈႁေႃႈယႃႉႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 လင်

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ  ၶဝ်ႈယႃႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 2 လင်  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း 100 ပၢႆ ၶဝ်ႈယႃႉႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 2 ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA (ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ဝႆႉၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း...

 ၸၢႆးၼုမ်ႇ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢႆတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး လႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း 

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 10 ဝၼ်း ပၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း၊ တိတ်းတေႃႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်။   ၸၢႆးၶၢဝ် ဢႃယု 27 ပီ  ၸႃတိတီႈၵိူတ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႂ်း ၼႃႈ လိၼ် ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ  သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ( ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းပၼ်ဝႆႉၼႂ်း ပိူင်ငဝ်ႈ ပိုင်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးတီႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး ႁၢမ်းၵၢၼ် ၼမ်  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢမ်းၵၢၼ်(တူၵ်းၵၢၼ်) ၼမ်သေ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ(လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ) ၸိူဝ်းမႃးလူင်းတိုၼ်းတၢင်းၾင်ႇၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼမ်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA...

ၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ဢၼ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ပၼ်ဝႆႉပဵၼ် ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ/ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA)  ၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉႁူဝ်ဝဵင်း ႁၢင်ဝဵင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး – မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၽွင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတႄႇလၢမ်းၽႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း၊ ထိုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး - မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်း ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼမ် ထိုင်တီႈလႆႈႁိမ်ၵၢၼ်ၵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈပေႃးလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။  ၾၢႆႇၼိုင်ႈ လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ယင်းပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶွၼ်ႈၵိုၼ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ (ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 )။ ၵၢၼ်သမ်ႉဢမ်ႇလိူင်ႇမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈလႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img