Thursday, April 18, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး တူၵ်းၸႂ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းတေပၢင်တိုၵ်းၼႆသေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇလၢဝ်ႇၵၢႆး (လဝ်ႉၵႆႇ) ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ တေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆလႄႈဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ သေ ၼႅတ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းပဵၼ်သဵၼ်ႈပဵၼ်သၢႆ။

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 6/12/2022 ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး/လဝ်ႉၵႆႇ)  ဢွၼ်ၵၼ်ႁႅၼ်းၶူဝ်းႁိပ်ႈၼႅတ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵႂႃႇၶိုၼ်ႈရူတ်ႉၵႃးတီႈတႃႈရူတ်ႉႁိမ်း  Laukkai City  ရူတ်ႉ ပေႃးတဵမ်ၵူႈလမ်း။

- Subscription -
ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈရူတ်ႉၶိုၼ်ႈၵႃး တီႈတႃႈရူတ်ႉႁိမ်း လၢဝ်ႇၵၢႆး သီးတီး မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 6/12/2022

ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်တူၵ်းၸႂ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ တေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႆလႄႈ ႁိမ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈၵႃးပွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵႃးဢေႃႈ ၵႃးၼႆႉတဵမ်ၵူႈလမ်းယဝ့်။  ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁိမ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵႃႈၵႃးလုၵ်ႉလၢဝ်ႇၵၢႆးမႃးလႃႈသဵဝ်ႈ လုၵ်ႉတီႈၼိုင်ႈၵေႃႉ 6 မိုၼ်ႇပျႃးသေ ၶိုၼ်ႈထိုင် 120000 ပျႃး။ပေႃးၶႂ်ႈမိူဝ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵမ်းလဵဝ် ယင်းထိုင် 1500000 ၸိူဝ်းၼႆႉလူးၵွၼ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇယူႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉတႄႉၵႃးၼႆႉ ပဵၼ်သၢႆပဵၼ်သၢႆ ၶဝ်ႈဝဵင်းမႃးဢေႃႈ။ ႁူင်းႁႅမ်းၸိူဝ်းၼႆႉပေႃးၶႆႈတဵမ်မူတ်းယဝ်ႉၶႃႈယူဝ်ႉၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28-29 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈ ထုင့်ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ (ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ) ႁိမ်းလွႆၼမ့်ၽႃႈၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉယိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတေၸၢင်ႈလၢမ်းမႃးထိုင် ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 30 ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ -“ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းၵုၼ်လူင်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ဢၼ်ဢမ်ႇၶိုတ်း ၵႃးလႅင်းသေ လႆႈၶၢတ်ႈပဵၼ်လမ်းၵေႃႈမီးၼမ်ၼႃႇၶႃႈ။ ၵႃႈၶၢတ်ႈၵႃးၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈၵႃးတႄႉပဵၼ်ၵၢၼ်ၼႃႇၶႃႈၶမ်ႈၼႆႉ  ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး  တႅမ်ႈတၢင်းလိၵ်ႈၶႄႇသေဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ- ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းယူႇၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး တူၵ်းတိုၼ်ႇၵူဝ်ႁႄသင်။ ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဝႃႈတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဝႃႇ တေပိၵ်ႉမိူင်းဝႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ၽႄႈယူႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်ၵူၺ်း-ဝႃႈၼႆဝႆႉ။  

ၵူၼ်းဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်း ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႆ့ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵမ်ႈၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းလႃႇသဵဝ်ႈ၊ ဝဵင်းသီႇပေႃ့၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိူဝ်းၼႆ့။ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းမႃးၵေႃႈမီး။

ၵမ်ႈၼမ်တေပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလၢၼ်ႉၵဵမ်ႊဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း၊ၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း