Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွပ်ႈၵူၼ်းထႆး 40 ၵေႃႉ ပၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းမိုဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇလွၵ်ႇလႅၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၶမ်ဝႆႉယူႇတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၽူႈၼမ်း ထႆးလႄႈမၢၼ်ႈ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၸွႆႈၵၼ် ဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးလႆႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။ မႃးမီးတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 41 ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 16 လႄႈ 17 ၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းမၢၼ်ႈ တေဢဝ်မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တီႈထႆး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး 200 ပၢႆ ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉတီႈလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ့် 41 ၵေႃႉၼႆႉ ထုၵ်ႇၸွႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃး ပဵၼ်ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ။ ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေတူၺ်းငဝ်းလၢႆးသေ တေဢဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း တင်းသဵင်ႈၼႆ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး သဵတ်ႇထႃထဝီးသိၼ် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းပဵ ၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၸိူဝ်း 40 ၵေႃႉၼႆႉ ဝၢႆးလင် 2 ၸိုင်ႈမိူင်းဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ လႆႈဢဝ်တၢင်ႇရူတ်ႉၵႃးပၢတ်ႇသ်သေ လုၵ်ႉတၢင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး လူင်းမႃးတၢင်းၵဵင်းတုင်  –  တႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႈလႅꧣ်လိၼ် တႆး – ထႆး။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈလၢဝ်ႇၵၢႆးၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢႆတူဝ် ၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထုၵ်ႇၵဝ်းၵႂႃႇၶၢႆၵိၼ် လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ (VOA)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း