Wednesday, June 19, 2024

ၸၢဝ်းႁိၼ်ႊတူႊ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ လွင်ႈၾႆး ၻဵပ်ႉဝႃႇလီႇ 2 လၢၼ်ႉၵွၵ်းပၢႆ ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆ ၵိုၵ်းပိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ

Must read

ပွႆးလွင်ႈၾႆး ၻဵပ်ႉဝႃႇလီႇ Diwali ၾိင်ႈထုင်းၸၢဝ်းႁိၼ်ႊတူႊ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ၵျွင်းၽြႃးႁိၼ်ႊတူႊ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်း ဢယုတ်ႉထယ ၸႄႈမိူင်း ဢုတ်ႇတရႃႇ ပရၻဵတ်ႉသ် မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ- ပီၼႆႉ ၵွၵ်းၾႆးဢၼ်လွင်ႈလႆၸွမ်းၼမ်ႉ မီး 2 လၢၼ်ႉပၢႆ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပီဢၼ်လူႇၵွၵ်းၾႆးၼမ်သုတ်းၼႂ်းပိုၼ်းလႄႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၵႅၼ်ႊၼိတ်ႉသ် လုမ်ႈၾႃႉ Guinness World Record ဝႃႈၼႆ။

Photo AP- ပွႆးတႆႈတဵၼ်း ၻဵပ်ႉဝႃႇလီႇ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းႁိၼ်ႊတူႊ တီႈဝဵင်း ဢုတ်ႇတရႃႇ ပရႃႇတဵတ်ႉသ် မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းႁိၼ်ႊတူႊၼႆႉ တႄႇၸတ်းပွႆးတႆႈၾႆး ၻဵပ်ႉဝႃႇလီႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 15/11/2023 ။ ဢၼ်တႄႇလွင်ႈၵွၵ်းၾႆးၼႆႉတႄႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းသဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/11/2023 ပုၼ်ႉမႃး။

- Subscription -

ၸၢဝ်းႁိၼ်ႊတူႊၶဝ်တႅပ်းတတ်းဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၾိင်ႈလွင်ႈတဵၼ်း ၻဵပ်ႉဝႃႇလီႇ တေယိုၼ်းယၢဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်ပွႆးလွင်ႈၵွၵ်းၾႆးၼမ်သုတ်းၵိုၵ်းပိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆသေပီၼႆႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵူႈ ၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၶဝ်ႈလွင်ႈၵွၵ်းၾႆးလႄႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵွၵ်းၾႆးဢၼ်လွင်ႈၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉ Sarayu ဢၼ်မီးတီႈမိူင်း ဢုတ်ႇတရႃႇ ပရႃႇတဵတ်ႉသ် ပီၼႆႉမီး 2,223,000 ၵွၵ်း။ ပီၵၢႆ 2022 ၼႆႉ လႆႈလွင်ႈၵႂႃႇ 1 လၢၼ်ႉၶိုင်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ ၸွမ်းသွင်ၾင်ႇၶၢင်ႈမႄႈၼမ်ႉ သႃႊရႃႊယုၵေႃႈ တႆႈၵွၵ်းၾႆးဝႆႉပႃးႁိူဝ်ႈလႅင်းၵႂႃႇသမ်ႉပေႃးယၢဝ်းမွၵ်ႈ 3 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇလႄႈ ၶမ်ႈၶိုၼ်းလူႇၾႆးတဵပ်ႉဝႃႇလီႇပီၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ႁၢင်ႈလီသေ ၸၼ်ၸႂ်ၽူႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်းတႄႉတႄႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AP ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပွႆးလွင်ႈၵွၵ်းၾႆးလႄႈပွႆးတႆႈၾႆး တဵပ်ႉဝႃႇလီႇ တီႈမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ၼႆႉ ၸတ်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၸၢႆးၼၢႆးႁိူင်ၼႆႉမႃးၵူႈပီ။ ပဵၼ်ပွႆးၾိင်ႈထုင်းၸၢဝ်းႁိၼ်ႊတူႊ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်လုမ်ႈၾႃႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း