Saturday, May 25, 2024

 ၸၢႆးၼုမ်ႇ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢႆတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး လႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း 

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 10 ဝၼ်း ပၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း၊ တိတ်းတေႃႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်။

- Subscription -

 

Photo: ၸၢႆးၶၢဝ် ဢႃယု 27 ပီ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေ ႁၢႆဝႆႉ

ၸၢႆးၶၢဝ် ဢႃယု 27 ပီ  ၸႃတိတီႈၵိူတ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႂ်း ၼႃႈ လိၼ် ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ  သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ( ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းပၼ်ဝႆႉၼႂ်း ပိူင်ငဝ်ႈ ပိုင်း မိူင်း 2008)   ၼၼ်ႉ ႁၢႆၵႂႃႇ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ ၵႂႃႇမီးတီႈလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ ၺႃးတီႉႁိုဝ်ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇမီး တီႈလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ။ တၢႆႁိုဝ်လိပ်းၶီးၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်းမႆႈၸႂ်။  

ပီႈၼွင်ႉ ၸၢႆးၶၢဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 13 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မၼ်းၸၢႆး ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ။  တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်းၸၢႆး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 9-10 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉလႄႈ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶၢဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသၢင်ႇပႃႉ လႄႈ ပႃႈၼၢင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။ မၼ်း ၸၢႆး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မီးၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 1 ပီယဝ်ႉ။   

သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ် ၽႂ်ထူပ်းႁၼ်ၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇမၢႆၾူၼ်းၼႆႉ 09672505067 – 09883837397 – 09675699425 ၼႆႉသေ ၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း