Wednesday, July 24, 2024

ၵူၼ်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁပ်ႉၶူဝ်းလူႇတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁပ်ႉၶူဝ်းလူႇလႄႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ တႃႇလင်ၶႃႈႁိူၼ်း 90 လင် (90 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း) ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းၶွင် တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 21/8/2022 ယူႇတီႈ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ/ ၼႃး၊ ၵေႃးပၵလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ   တၢင်းဝၢၼ်ႈတႃႈၵႂၢင်ႈ(ပလွင်ႈလႄႈ လီးသူး) ပွၵ်ႉ 1 – ပွၵ်ႉ 4 လႄႈ တၢင်းမိူင်းၵျွတ်ႈ ၼႂ်းၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း တႃႇလင်ၶႃးႁိူၼ်း 90 လင်  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး၊ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ/ ၼႃး လႄႈ ၵေႃးပၵ ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၶူင်ႇ ႁပ်ႉၶူဝ်းလူႇလႄႈငိုၼ်းတွင်း  ။  လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းပၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၽွင်ဝၢၼ်၊ ၵိူဝ်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်၊ ပႃဢႅပ်ႇ၊ ၶဝ်ႈသွႆးဢေႃႇတေႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ သႂ်ႇပဵၼ်ထူင်သေ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၼိုင်ႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈထူင်  တႃႇလင်ၶႃး ႁိူၼ်း 90 လင်ဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၼၼ်ႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇ ၸၢင်ႈတင်ႈတူဝ်ၶိုၼ်း တႃႇယူႇ သဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ။ ၾၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ပႆႇမႃးတူၺ်းလူ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်သင်  ။

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ– “တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းလူင် ၾၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ပႆႇႁၼ်မႃးၸွႆႈသင် တၢင်းၼႃး ၵွင်းမူး၊ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ် ၶဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈတီႈမိူင်းၵျွတ်ႈၼၼ်ႉ ဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း။ ႁၼ်ၶဝ် မႃးႁဵတ်းၶူဝ် ထူမ်တၢင်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းၶွင် တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈပွတ်းဢွၵ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း ထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁိူၼ်းယေး။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်  မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈ    မႄႈၵႅၼ်း၊ မိူင်းႁၢင်၊ ၼႃးၵွင်းမူး၊ ဝၢၼ်ႈ လူင်၊ ၼႃးၶႃး၊ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်၊ ႁူၺ်ႈဢေႃႈ၊ မိူင်းႁၢင်၊ မိူင်းၵျွတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉသုမ်းၼမ်။

 ၶူဝ်ၵၢႆႇ ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းတူၼ် – ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် လူႉၵွႆ 3 လင်၊ ၶူဝ်ၼမ်ႉႁူးလူင်လႄႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉႁၢင် ထႅင်ႈ 2 လင် ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း 5 လင်  ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊မိူင်းၼၢႆး ၊ထုင်ႉပူင်း ၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ် ၊ ၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈလူႉသုမ်းၼမ်၊ တၢင်း/ၶူဝ် ၵေႃႈၵွႆ။

ၸုၸုၸၢၼ်ႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၾၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ -ဝၼ်းတီႈ 22 လႄႈ 23 မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၾူၼ်တေတူၵ်း ႁႅင်း ၊ ၶၢဝ်းၾူၼ်ပီၼႆ ၾူၼ်တေလီ တေႃႇထိုင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊသဵင်ႈဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း