Thursday, June 20, 2024

ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉၶၢမ်ႈႁူဝ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၸႄႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ပုင်းၼိုင်ႈ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶၢမ်ႈႁူဝ်ႉ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝၼ်းတီႈ 21/8/2022

ၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးၸၢၵ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းမႃးလၵ်ႉၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်မၼ်း/ မၼ်းၵၼ်းၶိုၼ်ႈႁူဝ်ႉသေ ၶဝ်ႈမႃးလၵ်ႉဢဝ် ၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႇ ပုင်းၼိုင်ႈၵႂႃႇ။ ၼမ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈတူင်သႂ်ႇပုင်းဝႆႉ တႃႇၶၢႆ။ ႁဝ်းၶႃႈၶပ်ႉဝႆႉၼႃႈ ႁိူၼ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢဝ်ၵဵပ်းဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်း။ ၽူႈလၵ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇပၢႆးၸၢၵ်ႈ၊ မေးမၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်မေႃသွၼ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လမ်းလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၶိုၼ်း တီႉလႆႈ  တူဝ်ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၼၼ်ႉၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ်။  လႆႈဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး မွပ်ႈပၼ်ၼႂ်း မိုဝ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  

“ၽူႈလၵ်ႉၼၼ်ႉ တီႉလႆႈၶႃႈဢေႃႈ မၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇၶိုၼ်းသေ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်း ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈမၼ်း။ ဢဝ်မွပ်ႈပၼ်တီႈၽူႈ ၵွၼ်း ပွၵ်ႉၶဝ် ၶပ်ႉၶိုင်ၸတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ 6 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင် ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ၊ ပၢင် တေႃႇလွင်းလႄႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ယိုင်ႈၶႅၼ်းၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇမႃးထႅင်ႈ။ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တင်ႈၸႂ် ပွႆႇႁႂ်ႈမၼ်းလိူင်ႇၽႄႈၼမ်ထႅင်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း