Sunday, July 21, 2024

ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ၵမ်ႈၽွင်ႈမႆႈၸႂ်ၼႅတ်ႈႁႃသိုဝ်ႉၵဵပ်းဝႆႉ

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူႈမဵဝ်း ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။

Photo SHAN CJ – ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ်ၼမ်ႉမၼ်း

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ သုင်၊ လႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ်သိုဝ်ႉၸႂ်ႉ ၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈပႅင်း ႁႃငိုၼ်းယၢပ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢၼ်ၸႂ် ၶၢင်းပွင်ႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တီႈဢၼ်ၽုၵ်ႇငႃး ထူဝ်ႇလိၼ်ၼမ်သုတ်းၼႂ်းပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းငႃး 1 ပုင်း (1 ပုင်း 10 ၸွႆႉ) လုၵ်ႉတီႈ 50000 ပၢႆသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၶိုၼ်ႈထိုင်  90,000 ပျႃး၊ ၼမ်ႉမၼ်းထူဝ်ႇ 1 ပုင်းၶိုၼ်ႈထိုင် 120,000 ပျႃး၊ ၼမ်ႉမၼ်းပၢမ်း (စားအုန်းဆီ) (ဢဝ်မိူင်းထႆးမႃးၶၢႆ) 1 ပုင်း 100,000 ပျႃး။

ၶဝ်ႈသၢၼ် ၶဝ်ႈတႆး ၶဝ်ႈမၢၼ်ႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈ ၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈသုင်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း၊  ၶဝ်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႇသၢၼ်းမူၺ်း 1 ထူင် ထိုင် 100,000 ပျႃး။

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ဝၼ်းၼိုင်ႈယဝ်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ၵႃႈၶၼ် ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း။ ၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်း။  ၼမ်ႉမၼ်းထူဝ်ႇၼႆႉ 1 ပုင်း ထိုင် 120,000 ပျႃး။ ၶဝ်ႈမိူင်းၼၢႆး ထူင် 40,000 ပျႃး။ ၶဝ်ႈၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ဢဝ်တၢင်းထုင်ႉပူင်းမႃးၶၢႆသမ်ႉ ဝူင်ႈဢွၼ်ၼၼ်ႉၼိုင်ႈထူင် 45000 ပျႃး၊ ၽိူဝ်ႇထိုင်ဝူင်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသမ်ႉ ထူင် 65000 ပျႃး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇ 80000 ပျႃးယဝ်ႉ။ မၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးယူႇၵူႈဝူင်ႈ၊ ငိုၼ်းသမ်ႉႁႃယၢပ်ႇ။ ပေႃးပဵၼ်ၼႆတိၵ်းတိၵ်းတႄႉ ထႅင်ႈဢိၼ်ႉမႃး တေဢဝ်သင်သိုဝ်ႉၵိၼ်ၶႃႈၼႄ။ ယၢပ်ႇၼႃႇၶႃႈ။”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵိၼ်ယမ်ႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႇႁႃ သိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ် ၼမ်ႉမၼ်းဝႆႉ။ ၼႂ်းဝူင်ႈတေမႃးဝူင်ႈၼႃႈ ၵူဝ်ၵႃႈၶၼ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းၵႃႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼႂ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ။

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈလၢႆးၶႃႈၼႆႉၶၼ် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်း ။ ပေႃးၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈၵေႃႈ ၶူဝ်း ၵုၼ်ႇ ဢၼ်တေႃႉၶဝ်ႈမႃးၼႆႉ  ၶိုၼ်ႈၸွမ်းယဝ်ႉ  ။ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းသမ်ႉ လႆႈၶၢႆ ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇထုၵ်ႇ။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉၵႂႃႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းလႂ်။ တုၵ်ႉၶႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်းၵႃႉပွတ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈသုင်ၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈသုင်။ မၢင်ဝဵင်း 1 လိတ်ႊ ဢမ်ႇယွမ်း 3000 ပျႃး။ မၢင်ဝဵင်းထိုင်တီႈႁႃသိုဝ်ႉပေႃးဢမ်ႇလႆႈ။ ၵႃႈၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ၼမ်ႉမီႇၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈ 2-3 ပုၼ်ႈမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းသုင်ၼႃႇလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉပေႃးလႆႈပွႆႇၼႃးႁၢမ်း။ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးၵေႃႈသမ်းတိၼ်လၢႆဢဝ်ၶႃႈယိုင်။  သင်ဝႃႈ ၼမ်ႉမၼ်း တိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈၸိူင်ႉၼႆယူႇတိၵ်းတိၵ်းတႄႉ ၵူၼ်းႁဵတ်း သူၼ်ႁႆႈၼႃးၶဝ် တေလႆႈၸႂ်ႉၶိုၼ်းဝူဝ်းၵႂၢႆးၵူၺ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 -4 လိူၼ်ၼႆႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ လုၵ်ႉတီႈ 1 လိတ်ႉ 400-500 သေ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် 3000 ပျႃး။  ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း၊ သီႇသႅင်ႇ တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆႉ   ၸႂ်ႉ လေႃႉဝူဝ်းၵႂႃႇမႃးတႅၼ်းတၢင်ရူတ်ႉၵႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း