Thursday, May 30, 2024

ၼၢင်းယိင်းမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၽူႈႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈၵၢၼ်ၼင်ႇၵၼ်ၶႃႈႁႅမ်ယဵတ်ႈပုင်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

Must read

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင် ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉဢၼ်ႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈႁႅမ်သေ ယဵတ်ႈပုင်းၼမ်ႉဝႆႉ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/12/2022 ၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 30 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ႁူင်းတေႃႇလွင်း လဵၼ်ႈၽၢႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 50 ပီ ၵူၼ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်တီႈႁိမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ သူၺ်ႇတရိၵၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇလႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃးၶႃႈ။ ” ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉတၢႆၼၼ်ႉပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ။ ၵူၼ်းၸၢႆးဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်မၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၼင်ႇၵၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

“ မၼ်းပၢႆပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသေဢေႃႈၼၼ်ႉ။ မီးလုၵ်ႈဝႆႉ 2 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ် မၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႈပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆ။ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းတႄႉ ၶိုင်တႃႇဢဝ်လိူင်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉယူႇၼႆဢေႃႈ ”-ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတီႈတူဝ်တၢႆၼၼ်ႉမီးလွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီးပၢင်တေႃႇလွင်းလိူင်ႇၼမ် ။ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီးလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉလႄႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်ၵႅင်ၵၼ်တၢႆၶိူဝ်းယႂ်း။မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း ဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉသေၶႃႈႁႅမ်တၢႆၸိူင်ႉၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ်သေၵၼ်ႉၸၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၶိုၼ်းၸိူင်ႉၼႆပဵၼ်ဢၼ်လီတူၵ်းၸႂ်လႄႈ မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတႄႉတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း