Friday, March 1, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၵ်ႇလူင်

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 10 ၶူပ်ႇ 2 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/1/2024 ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇႁိမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉပႆတၢင်းတေပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မၢၵ်ႇလူင်ပူၼ်ႉၵႂႃႇတူၵ်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ၶႄႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းဝႆးဝႆး

ပၢင်တိုၵ်း 1027 သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈ လၢဝ်ႇၵၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ မၢၵ်ႇလူင်ပူၼ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 4   လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢွၵ်ႇမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈသႄႉသွမ်း ၸုမ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေ ပၼ်ၾၢင်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇလႆႈၵိုတ်း ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵျွင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလူႉၵွႆ 2 လင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/11/2023 ၼၼ်ႉ တင်းၶိုၼ်းတေႃႇမိူင်းလႅင်း သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၼၼ်ႈမေႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇဝတ်ႉၵျွင်းလူႉၵွႆ 2 လင် ၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇလူႉတၢႆ  ဢမ်ႇမီး  ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ဢၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်ၶႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇလူင်ၶဝ် မႃး တူၵ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ။ လုၵ်ႉတၢင်းလႂ်ပွႆႇမႃးတိူဝ်ႉသႂ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး  ။ ပွတ်းတၢင်းၸၢမ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉတႄႉ...

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉသင်ႇၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈလႄႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် သင်ႇၶတူၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 27/11/2023 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 8 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႇသၢႆးထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း တီႈပၢင်ႇသၢႆးထႅင်ႈလၢႆလင် ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလၢႆတီႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 လင် လႄႈ လုမ်း EPC ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်မႅၼ်ႈၽွင်း...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လင်ၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ။ ဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မၢၵ်ႇလူင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပူၵ်ႇ ဢိူင်ႇ ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ 3 လုၵ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ 3 လုၵ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ မိူင်းမိတ်ႈသေ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် 120 mm ယိုဝ်းၶဝ်ႈဝဵင်း 3 လုၵ်ႈ တႃႇၼိုင်ႈလုၵ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူႉၵွႆ မွၵ်ႈ 10 လင်

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူႉၵွႆ မွၵ်ႈ 10 လင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ယၢင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းလမ်းၼိုင်ႈ တီႈထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ 450 သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 12:15 မူင်း မၢၵ်ႇလူင် 2 လုၵ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈသိုင်ႇဝႆႉၵႃး ၼၢႆးယႃႊၵွႆႇ မၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ မီးလွင်ႈလူႉၵွႆၼမ် သတ်းလဵင်ႉၵေႃႈတၢႆၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းပၢႆ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်သေတႃႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်း ၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ   ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆၼမ်  သတ်းလဵင်ႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈတၢႆၼမ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၢင်ၶိုၼ်းဢေႃႈၼၼ်ႉ။...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ်မၢၵ်ႇပႆႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ လၢႆႁူၺ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇသေ ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ တင်းမူတ်း 4 ႁူၺ်ႇ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ထူပ်းႁၼ် 4...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လင်ၼိုင်ႈတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း TNLA ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵၼ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်လွႆတေးမိူင်း ဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 28 – 29 ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵမ်း ၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ် လွႆတေးမိူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ TNLA ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၵၼ်တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ  ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း   ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈထမ်ႈ ၾၢႆႇ ၼိူဝ်ၸေႊလၢၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း  ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ10 ၵမ်းပၢႆ ။...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းၸႄႈလၢၼ်ႉ လူႉသုမ်းၼမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸႄႈလၢၼ်ႉ ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇလင်ႁိူၼ်းလူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းတိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 2/8/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သုတ်းဝၼ်း မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းသေ မီးလွင်ႈလူႉၵွႆ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝၢၼ်ႈ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း SSPP တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်

မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တၢင်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တိုၵ်ႉပၵ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသမ်ႉ မီးသိုၵ်း SSPP လႄႈ သွင်ၾၢႆႇငႃၵၼ်ဝႆႉယူႇ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်း 400 ပၢႆ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း သိူဝ် ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈၽွင်ႈသေတႃႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img