Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၵ်ႇလူင်

မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပွႆႇတီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီထႅင်ႈ

လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 13/7/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပွႆႇထႅင်ႈ တီႈပွၵ်ႉဝဵင်းၼၢင်း တၢင်းၽႄၵူတ်ႉ ၶၢႆလႄႈ ၵုၼ်လူင် ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ တၢႆ  4 မၢတ်ႇ 4

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 06/07/2024 မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ 5 လႄႈ ပွၵ်ႉ 10 ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇ လူႉလွၼ်ႇၸွမ်းထႅင်ႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပႆႇၵိုတ်းယဵၼ် မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း TNLA ႁူမ်းတင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်း တိုၵ်းတေႃးၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႇႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈပႆႇ ယဵၼ်သိုၵ်း TNLA တင်း PDF ဢဝ်ၻရူၼ်ႊမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်လၢမ်းလိမ်းပိုတ်းယိုဝ်း တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢႆထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 04/07/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 9 ၶိူဝ်းၼိမ်းပူႇတႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ သွင်မႄႈလုၵ်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၼႂ်ၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသွင်တီႈ။ တီႈၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ထိုင်တိၼ်ပုတ်းထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႇပၼီႇ (ကမ္ဘနီ) ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထိုင်တိၼ်ပုတ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/06/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇလူင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႇပၼီႇ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ...

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 10 ၶူပ်ႇ 2 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/1/2024 ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇႁိမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉပႆတၢင်းတေပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မၢၵ်ႇလူင်ပူၼ်ႉၵႂႃႇတူၵ်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ၶႄႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းဝႆးဝႆး

ပၢင်တိုၵ်း 1027 သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈ လၢဝ်ႇၵၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ မၢၵ်ႇလူင်ပူၼ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 4   လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢွၵ်ႇမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈသႄႉသွမ်း ၸုမ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေ ပၼ်ၾၢင်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇလႆႈၵိုတ်း ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵျွင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလူႉၵွႆ 2 လင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/11/2023 ၼၼ်ႉ တင်းၶိုၼ်းတေႃႇမိူင်းလႅင်း သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၼၼ်ႈမေႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇဝတ်ႉၵျွင်းလူႉၵွႆ 2 လင် ၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇလူႉတၢႆ  ဢမ်ႇမီး  ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ဢၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်ၶႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇလူင်ၶဝ် မႃး တူၵ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ။ လုၵ်ႉတၢင်းလႂ်ပွႆႇမႃးတိူဝ်ႉသႂ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး  ။ ပွတ်းတၢင်းၸၢမ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉတႄႉ...

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉသင်ႇၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈလႄႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် သင်ႇၶတူၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 27/11/2023 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 8 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႇသၢႆးထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း တီႈပၢင်ႇသၢႆးထႅင်ႈလၢႆလင် ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလၢႆတီႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 လင် လႄႈ လုမ်း EPC ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်မႅၼ်ႈၽွင်း...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လင်ၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ။ ဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မၢၵ်ႇလူင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပူၵ်ႇ ဢိူင်ႇ ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ 3 လုၵ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ 3 လုၵ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ မိူင်းမိတ်ႈသေ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် 120 mm ယိုဝ်းၶဝ်ႈဝဵင်း 3 လုၵ်ႈ တႃႇၼိုင်ႈလုၵ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူႉၵွႆ မွၵ်ႈ 10 လင်

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူႉၵွႆ မွၵ်ႈ 10 လင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ယၢင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းလမ်းၼိုင်ႈ တီႈထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ 450 သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 12:15 မူင်း မၢၵ်ႇလူင် 2 လုၵ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈသိုင်ႇဝႆႉၵႃး ၼၢႆးယႃႊၵွႆႇ မၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ မီးလွင်ႈလူႉၵွႆၼမ် သတ်းလဵင်ႉၵေႃႈတၢႆၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းပၢႆ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်သေတႃႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်း ၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ   ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆၼမ်  သတ်းလဵင်ႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈတၢႆၼမ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၢင်ၶိုၼ်းဢေႃႈၼၼ်ႉ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img