Wednesday, February 8, 2023

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း SSPP တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်

Must read

မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တၢင်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တိုၵ်ႉပၵ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသမ်ႉ မီးသိုၵ်း SSPP လႄႈ သွင်ၾၢႆႇငႃၵၼ်ဝႆႉယူႇ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ။

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်း 400 ပၢႆ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း သိူဝ် ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈၽွင်ႈသေတႃႉ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်မီး လုၵ်ႈႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 900 ၼၼ်ႉ ပႆႇႁတ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်း၊ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း တိုၵ်ႉမီးယူႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊  ငႃးသိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး သမ်ႉမီးယူႇၸွမ်းထိူၼ်ႇ ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ၊ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ လင်ၶႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် သို ၵ်းမၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ တင်းၵူဝ်တင်း ယူႇ ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉ ဢမ်ႇမႃးယူႇႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ သမ်ႉၵိၼ်းၸႂ်၊ မႃးယူႇၵေႃႈသမ်ႉဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ၊ ၵူဝ်ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်သေ ယိုဝ်းပႃးႁဝ်းဢေႃႈ။”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/11/2022 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 68 လႃႈသဵဝ်ႈ တင်း ၶလယ 23 သီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်လေႃႇတိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်း SSPP/SSA တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ၵေႃႉ။ လွင်ႈၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်း SSPP တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း ထုင်ႉၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉမီးယူႇ ႁိမ်းၵၼ် လႄႈ ၶူးသွၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း၊ ပေႃႈမႄႈ ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း။

တီႈဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇၼႆႉ မီးဝႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်လင်ၼိုင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတေမီးမွၵ်ႈ 900 ၼႆႉ။ တင်ႈတႄႇၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ပႆႇႁတ်းပိုတ်ႇ ၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၸဵဝ်းၵတ်းယဵၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီငၢမ်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႆႈၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်းၵၼ်ၶႃႈ  မႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝၼ်းတီႈ 25/11/2022 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းသႃႇ လူႉၵွႆ 14 လင်။ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉၵဝ်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇ၊ ၵႆႇ ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလဵင်ႉၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉၵိၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းတူဝ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးယူႇၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ 100 ပၢႆ။ တိုၵ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢီႈယူတ်းဢီႈယႃ ယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း