Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸူမ်းသိူဝ်း ဢၼ် RCSS ႁႄႉႁၢမ်ႈပၼ် ပၢင်တေႃႇလွင်း

Must read

ၸဝ်ႈပၢင်လွင်း ယိုၼ်ႈယွၼ်းတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈပိုတ်ႇပၢင်လွင်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ RCSS ႁူႉႁၼ် ႁႄႉႁၢမ်ႈ လူင်ႈၼႃႈလႄႈ ဢဝ်ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ ပႅတ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 30/11/2022  ၵူၼ်းမၢၵ်ႈ ၵူၼ်းမီးလၢႆ ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇငူပ်ႉငီႉလႆႈၶႂၢင်ႉ တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်းသေ ၶိုင်ပိုတ်ႇပၢင်လွင်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ႁူႉႁၼ်သေ ႁႄႉႁၢမ်ႈ လႄႈ ဢဝ်ဢမ်ႇပဵၼ်ပိုတ်ႇပၢင်လွင်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸဝ်ႈပၢင်ႇလွင်း ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵွတ်ႉတိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈလွႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ်ၵႂႃႇငူပ်ႉငီႉ ယဵတ်ႈငိုၼ်းတီႈ တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ သေ ၶိုင်ၵႂႃႇပိုတ်ႇပၢင်လွင်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ တင်း RCSS  သမ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇတၼ်း ၵႂႃႇငူပ်ႉငီႉ ၶဝ်ထၢင်ႇဝႃႇ တေငူပ်ႉငီႉလႆႈ ၼႆယူဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈၶဝ်ၵႂႃႇ ၽႅဝ်ႁူၺ်ႈလိုၵ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇ RCSS ႁႄႉႁၢမ်ႈၶဝ်၊ လိုပ်ႈၶဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ်”   ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပိုတ်ႇပၢင်လွင်းထႅင်ႈ တီႈ ဝၢၼ်ႈ တၼ်ႇ ၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃး RCSS ႁႄႉႁၢမ်ႈမႃယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈလၵ်ႉပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး တၼ်းပိုတ်ႇလႆႈ 3 ဝၼ်းသေ ထုၵ်ႇ RCSS ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်လွင်းၼႆႉ ဢၼ်ပိုတ်ႇတီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ၼၼ်ႉ တၼ်းပိုတ်ႇလႆႈ 3 ဝၼ်း။ RCSS ႁူႉသေ မႃးၸႂ်ႉပိၵ်ႉၵမ်းလဵဝ်ဢေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်းပိုတ်ႇထႅင်ႈ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ တႄႉ ပိၵ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ  ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဢၼ်မီး ပၢင်ၾၢႆႉၵိဝ်း၊ ၾၢႆႉၸေႈ သေ  တႄႇပိုတ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/11/2022 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 30/11/2022 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ် ၸိူဝ်းၸမ်ၸႂ် ၸဝ်ႈႁိူၼ်း သွတ်ႉသႅတ်ႉ ၸူဝ်းၵၢၼ် ၵႂႃႇတေႃႇလွင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ပိၵ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇသူင်ၵၢၼ်လွင်း ၸူမ်းသိူဝ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၢင်လွင်းဢၼ်ပိုတ်ႇ တီႈ  ဝၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း တၢင်းၵႂႃႇသၢႆးၽႄႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႃး RCSS ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းမႃး ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးမီးပၢင်တေႃႇလွင်း ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈလၵ်ႉ ၵူၼ်းၸူၼ် ၵေႃႈလိူင်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႉ ၵႆႉႁၢႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇသူင်ၵျိူၵ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း