Monday, May 29, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း လႃႈသဵဝ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၶုတ်းႁႄႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇ လူမ်ႈပၼ် ဢွင်ႈတီႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၸိူဝ်း ၵႂႃႇၶုတ်းမိူင်ႁႄႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဢွင်ႈတီႈၶုတ်းမိူင်ႁႄႈ ဢၼ်ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸႂ်ႉႁႅင်းငိုၼ်း  ယဵတ်ႈမွၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း လႄႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၾၢႆႇတႂ်ႈလွႆလဵင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ပဵၼ်တီႈႁူဝ်ၼမ့်လွင်းဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၶဝ်လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ၸႂ်ႈဢေႃႈ ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်သေၶုတ်းတႄ့ တေပဵၼ် ပျီႇတုၸိတ့်မၢၼ်ႈပၢင်ႇ(မန်ပန်)။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶဝ်ဢဝ်ၵႃးဝူၵ်းၵႃးထုၺ်မႃးၽႅဝ်ဝႆ့ ၸွမ်းဝၢၼ်ၵုင်းၼႃးမုၼ်း၊ မၢၼ်ႈဢွႆႇ၊ မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆ့ယဝ့်ဢေႃႈ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 40 ၼႆ့ ပၼ်ႇပၼ်ႇလဵပ်ႈလဵပ်ႈယူႇၸွမ်းၸိူဝ်းၼၼ့်ၶႃႈ “ – ဝႃႈၼႆ။

 ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႁဵတ်းတၢင်းမႂ်ႇ ၸွမ်းၶႅပ်ႇလွႆပၢင်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ႁူႉဝႃႈ လွႆပၢင်ၽြႃး၊ တီႈၼၼ် ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈဢွၵ်ႇ ၸိုၼ်း(ခဲ) လႄႈ ႁႄႈငိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶုတ်းမိူင်ႁႄႈၼႆ့ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်ႇလိၵ်ႈ သၢၼ်ၶတ်း ထိုင် ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း လႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းၶဝ်သေတႃ့ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ့်တွပ်ႇသင်။

ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယႃႉ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ-“ ၶွင် မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႃႇၼေႃ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတူၺ်းၸမ်ၶႃႈ။ တေႃႈလဵဝ်ႁဝ်းၽွမ့်ၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းဝႆႉယူႇဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇၽွမ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်မႃးၶုတ်း မႃးယႃႉ ပိုၼ်ႉလိၼ် ၶႃႈ ဝႃႈၼႆ၊

ဢိူင်ႇႁူဝ်ယၼႆ့ မီးဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ဝၢၼ်ႈ၊  တၢင်းမူတ်း လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ ၼမ်ႉႁွင်ႈ (ၼမ်ႉလွင်း) ၼႆႉ ၸႂ်ႉသွႆ ၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။ ပေႃးယႃႉ ပႃႇထိူၼ်ႇ ပႃႇၶိူဝ်း တႄႉ ၵေးၼမ်ႉလွင်း ၸၢင်ႈႁႅင်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၊ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ မႃး ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပႃးၸဵမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူႉယၢပ်ႇမိူၼ်ၵၼ် တင်းမူတ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း