Saturday, June 15, 2024

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 10 ၶူပ်ႇ 2 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/1/2024 ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇႁိမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉပႆတၢင်းတေပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ တင်းသွင် ထိုင်တီႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်မႃးတူၵ်းတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းမႃးတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၸၢႆးလႃႉၵျေႃႇ ပေႃႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လုၵ်ႈယိင်းၶႃႈတႄႉ လႆႈၽႃႇတတ်း တီႈၶႃမၼ်းၼၢင်း သွင်ၵမ်းဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉလုပ်ႇၶႃမၼ်းၼၢင်း ႁၵ်းၸတ်ႉၵႂႃႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ လၢၼ်ၸၢႆးၶႃႈတႄႉ ၽႃႇတတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉသေ လႆႈသႂ်ႇ သတီးဝႆႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၼႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵႃႈယူတ်းယႃ ၼႆယဝ်ႉ။

“တေႃႈလဵဝ် ပႆႇလႆႈလူင်းႁူင်းယႃ မီးၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈပၢႆယဝ်ႉ ယွၼ်ႉလႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉၶႃႈ ဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မႆႈၸႂ်ထႅင်ႈ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ႈၵႂႃႇငိုၼ်း 10 သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ လႆႈႁိမ်ပီႈၼွင်ႉမႃးၸႂ်ႉဝႆႉ။ သင်ဝႃႈ ၵႃႈ ယူတ်းယႃ သဵင်ႈၼမ်ထႅင်ႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းဢေႃႈ တီႈၶႃႈၼႆႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈငိုၼ်းဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇ ၵိုတ်းလိူဝ်သင်ယဝ်ႉ ပီႈၼွင်ႉ တႃႇတေပၼ်ႁိမ်ငိုၼ်းထႅင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ”- ၸၢႆးလႃႉၵျေႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး တီႈၶႅၼ်ၾၢႆႇသၢႆႉ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃး တီႈႁိမ်း သူၼ်ႈတိၼ်ၾၢႆႇသၢႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/1/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း သွင်မၢဝ်ႇသၢဝ် ၼတ်ႉထူပ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸၢင်ႉ – ဝၢၼ်ႈပၢင်ၸူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႈၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်။ ၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈၸၢႆး လႆႈ ထုၵ်ႇၶႃပုတ်းၵႂႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈယိင်းတႄႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း