Friday, March 1, 2024

သိုၵ်း KIA ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ

Must read

သိုၵ်း KIA ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 123 တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၼိုင်ႈလိူၼ်သေ ယၢမ်းလဵဝ် ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 24/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 123 ဢၼ်ပၵ်း ဝႆႉတီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ႁုပ်ႈယိုတ်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူဝ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉငိၼ်းၶၢဝ်ႇမႃး တႄႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 ၼႆႉ သိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ သိမ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶေႃႈမုလ်း ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း တႄႉ ပႆႇႁပ်ႉႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း Jet Fighter မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ ယိုဝ်းၸွႆႈ တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃၼႆႉ 7 ပွၵ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယိုဝ်းၸွႆႈထႅင်ႈတင်းၼမ် ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇ ၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃတႄႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းယဝ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ပၢႆႈမူတ်းယဝ်ႉ ႁိူၼ်း ယေးၵေႃႈ လူႉၵွႆၼမ်။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ပွၵ်ႉ 1 ပွၵ်ႉ 2 ပွၵ်ႉ 3 ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပၢႆႈမူတ်း တီႈပွၵ်ႉ 4 တႄႉ မီးၵူၼ်းပၢႆႈႁိူၼ်းယူႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း PDF ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈ ပဵင်းလႄႈ မိူင်းမိတ်ႈ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ ၸင်ႇၵုမ်းလႆႈ တင်းသွင်ဝဵင်းယဝ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ KIA လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း