Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းၸူး SNLD ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းၸူး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇၸတ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/2/2021 ၼႆႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/2/2021 ၼၼ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵပ်းၸူး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ တီႈဢေႇသုတ်း ႁႂ်ႈသူင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယုၵ်ႉတၢင်ႇဝႆႉၼႆႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈ ယိုတ်းသိမ်းပႅတ်ႈဢမ်း ၼၢတ်ႈၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း

လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ ယုင်ႈယၢင်ႈၵႂင်ၵႃးၵႂႃႇမူတ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းမေႃးမေးၸွမ်းပွၵ်ႉ ၸွမ်းယွမ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်း။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ တီႈတၢင်းမိူင်းယၼ်ႇၵုင်ႇၼၼ်ႉ လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ဢဝ် ၸဵမ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း တေႃႇထိုင် သင်ၶၸဝ်ႈရႁၢၼ်း တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ။...

မိူင်းသႅၼ်ဝီ တေၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉ ၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ၸုမ်းပူၵ်းပွင်ႁေႃၶမ်း ဢိၵ်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း ႁႂ်ႈမိူၼ်ႁၢင်ႈႁေႃၵဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 05/12/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းပူၵ်းပွင်ႁေႃၶမ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တွၵ်ႇသဝ်ၶဵမ် မင်ႇၵလႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း ႁေႃၶမ်းလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉ ၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ။...

ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းဝႃႉတေႁူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းဝႃႉ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇဝႃႉတွပ်ႇဝႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ဢူးၺီႇၵၢတ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈႁွင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵျွၵ်ႉသႄႇ တပ်ႉမိူင်းသၢတ်ႇ ပႃႈတႂ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ...

“ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းဢုပ်ႇၶႆႈၼႄ လွင်ႈလႆႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ”

(တွၼ်ႈ 4) ၶၢဝ်းတၢင်းၼႄႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း တင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၶေႃၶေႃ။ ဢၼ်ႁူပ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇသင်လၢႆလၢႆ (တေႃႇမႃးတွၼ်ႈ -3) ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင် ၵုမ်လူင်ၼၼ်ႉ  ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၽႅၼ်ႁူဝ်ပႄႉၶၢႆၼိူဝ်ႉမႃ ၼႆၼၼ်ႉၶႂ်ႈဝႃႈသင်၊ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၸႂ်ႉၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ...

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢုပ်ႇသင်တေႃႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽွင်းႁွတ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  တွၼ်ႈ – 3) ဝၼ်းတီႈ 9-26/8/2020 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၊ ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်းသေ...

ၽႂ်ပဵၼ်ၵေႃႉၽႅၼ်ႁူဝ်ပႄႉသေ သမ်ႉၶၢႆၼိူဝ်ႉမႃ

ပီ 2020 ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႉသ် ဝၼ်းတီႈ 19 ၼၼ်ႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်လႆႈႁူႉလႆႈငိၼ်း ၵၼ်သေယဝ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၸွမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈငိၼ်းၸူမ်းၸွမ်း တေမီးတင်းၼမ် တင်းလၢႆၶႃႈၼေႃႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းဢၼ်ၵူၼ်း ၸူမ်းၸွမ်းသမ်ႉဢေႇသေယဝ်ႉ လွင်ႈတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇ ၼၼ်ႉတေၼမ်ႁိုဝ်ၼႆ...

တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉယူႇႁႃႉ

ယၢမ်းၽွင်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈယူႇ ၵမ်းတီႈ 3 တႄႇဢဝ်လိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊ 11 ဝၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်းတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 16 ။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ် ၶွင်ႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ UKP ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈလႄႈ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼမ်တီႈသုတ်းၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img